مشاوره روانشانسي ذهن نو
مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

اختلالات شخصيت دسته b گروهي از اختلالات شخصيتي هستند كه منجر به شكل گيري الگوهاي رفتاري مخرب و مزمن در افراد مي‌‌گردند. اختلالاتي كه در اين دسته قرار مي‌گيرند، شخصيت‌هاي ضد اجتماعي، مرزي، نمايشي و خود شيفته را شامل مي‌شوند. افراد مبتلا به اين اختلال‌ها همگي معمولا افرادي نمايشي، هيجاني و دمدمي مزاج تلقي مي‌شوند. آن‌ها اغلب در روابط بين فردي با مشكلات گسترده رو به رو هستند كه عملكردشان را در زندگي كاهش مي‌دهد. با آگاهي از انواع اختلالات شخصيت دسته b و روش‌هاي درمان آن مي‌توانيد گامي موثر در جهت درمان و افزايش كيفيت زندگي خود برداريد. 

 

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

منبع:

 كلاستر b

اختلالات كلاستر b

 

 

اختلالات شخصيت دسته B | طبقه بندي اختلالات شخصيت

اختلالات شخصيت الگوهاي پايداري از رفتار و تجربه دروني هستند كه با انتظارات فرهنگي به ميزان قابل توجهي مغايرت دارند، فراگير و انعطاف ناپذير هستند، در دوران نوجواني يا اوايل بزرگسالي آغاز شده، در طي زمان پايدار مي‌مانند و به پريشاني فرد منجر مي‌شوند. اين اختلال‌ها بر اساس شباهت‌هاي توصيفي به سه دسته عمده طبقه بندي مي‌شوند كه شامل موارد زير مي‌باشد:

اختلالات شخصيت دسته a : اختلال‌هاي پارانويا، اسكيزوئيد و اسكيزوتايپي

اختلالات شخصيت دسته b : اختلال‌هاي شخصيت ضداجتماعي، مرزي، نمايشي و خودشيفته

تماس با مشاور

اختلالات شخصيت دسته c : اختلال شخصيت اجتنابي، وابسته و وسواسي- جبري

 

بيشتر بخوانيد : شخصيت شناسي با استفاده از آزمون ها، نوع رفتار و حركات

 

انواع اختلالات شخصيت دسته B

ويژگي مشترك همه اختلالاتي كه در اين دسته قرار مي‌گيرند اين است كه افراد مبتلا به آن‌ها اغلب از جانب ديگران به عنوان افرادي نمايشي، دمدمي مزاج و هيجاني شناخته مي‌شوند. در حقيقت آن‌ها اختلالات واضحي در تنظيم هيجانات خود دارند و همين امر باعث مي‌شود رفتارهاي افراطي و اغراق آميز را از خود نشان دهند. بر اساس طبقه بندي راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني انجمن روان پزشكي آمريكا، اختلالاتي كه در اين دسته جاي مي‌گيرند شامل اختلال شخصيت ضد اجتماعي، مرزي، نمايشي و خود شيفته مي‌باشند.

1. اختلال شخصيت ضد اجتماعي

ويژگي اصلي اختلال شخصيت ضداجتماعي، يك الگوي فراگير از بي اعتنايي و تجاوز به حقوق ديگران است كه از كودكي يا اوايل نوجواني آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه مي‌يابد. علت اينكه اين افراد تحت عنوان شخصيت‌هاي ضد اجتماعي شناخته مي‌شوند اين است كه رفتارهايي نظير فريبكاري و تقلب از جمله ويژگي‌هاي محوري آن‌هاست. متخصصان براي تشخيص اين اختلال، ملاك‌هاي زير را در نظر مي‌گيرند:

– ناتواني در سازش با هنجارهاي اجتماعي كه موجب درگيري آن‌ها با قانون شده و زمينه بازداشت مكرر آنان را فراهم مي‌كند.

– فريب كاري يا دروغ گويي مكرر، استفاده از نام‌هاي مستعار، اقدام به كلاه برداري براي رسيدن به منفعت يا لذت شخصي

– دست زدن به اقدامات تكانشي، لحظه‌اي و بدون آينده نگري

– پرخاشگري‌هاي مكرر كه به صورت دعوا و حمله‌هاي فيزيكي خود را نشان مي‌دهد.

– بي ملاحظگي در مورد امنيت خود يا ديگران

– بي مسئوليتي مداوم كه به صورت ناتواني در ماندن در يك شغل و يا بازپرداخت تعهدات مالي نمايان مي‌شود.

– عدم پشيماني نسبت به پايمال كردن حقوق ديگران و بي تفاوتي نسبت به آن‌ها

براي كسب اطلاع بيشتر در زمينه اختلال شخصيت ضداجتماعي كليك كنيد.

2. اختلالات شخصيت دسته b | اختلال شخصيت مرزي

ويژگي اصلي شخصيت مرزي يك الگوي فراگير بي‌ثباتي در روابط بين فردي، داشتن ديدگاه متزلزل در مورد خود، عواطف ناپايدار و تكانشگري بارز است كه از اوايل بزرگسالي آغاز و در زمينه‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود. افراد مبتلا به اين اختلال كوشش‌هاي بي وقفه‌اي را براي اجتناب از طرد شدن از جانب ديگران انجام مي‌دهند. آن‌ها الگويي از روابط بي‌ثبات و شديد دارند. به اين صورت كه ممكن است براي مدتي فردي را به عنوان يك شخصيت ايده آل در ذهن خود ستايش كنند اما پس از گذشت زمان بسيار كوتاهي كاملا تغيير موضع داده و از او شخصيتي بسيار منفور در ذهن خود بسازند.

مبتلايان به اختلال شخصيت مرزي ممكن است درك ثابتي از خود نداشته باشند كه اين وضعيت از جانب متخصصين تحت عنوان اختلال هويت شناخته مي‌شود. در واقع آنان در مورد هدف‌ها، ارزش‌ها و آرزوهاي شغلي خود مطمئن نيستند و ممكن است دائما در اين زمينه‌ها ديدگاه خود را تغيير بدهند.

هم چنين اغلب با رفتارهاي تكانشگرانه‌اي كه دارند دست كم در دو حوزه به خود آسيب مي‌زنند. براي مثال ممكن است دست به قمار بزنند، ولخرجي‌هاي افراطي داشته باشند، زياد غذا بخورند، درگير سوء مصرف مواد يا روابط جنسي پرخطر شوند.همچنين آنان اغلب رفتارهاي مبتني بر خودكشي و آسيب رساني به خود را نيز به طور مكرر بروز مي‌دهند. از جمله ديگر ويژگي‌هاي شخصيت مرزي مي‌توان به بي‌ثباتي عاطفي، دچار بودن به احساس پوچي مزمن، ناتواني در كنترل خشم و نشانه‌هاي تجزيه‌اي در ارتباط با فشارهاي رواني اشاره كرد. براي كسب اطلاع بيشتر در زمينه اختلال شخصيت مرزي كليك كنيد.

3. اختلال شخصيت نمايشي

ويژگي اصلي شخصيت نمايشي، رفتار توجه طلبانه و نشان دادن هيجانات اغراق آميز و فراگير است. اين الگوي رفتاري اغلب در اوايل بزرگسالي آغاز و در زمينه‌هاي گوناگون نمايان مي‌شود. افراد مبتلا به اين اختلال هر گاه احساس كنند كه در مركز توجه ديگران قرار ندارند احساس ناراحتي يا عدم قدرداني مي‌كنند. از همين رو در هر محفلي با شور و نشاط زياد تلاش مي‌كنند تمام توجهات را به خود اختصاص دهند. آن‌ها معمولا در تعامل با ديگران از اغواگري جنسي و ظاهر جسماني خود براي جلب توجه بيشتر استفاده مي‌كنند.

هيجانات افراد نمايشي معمولا بيانگر نوعي خودنمايي، تظاهر و اغراق است. البته آن‌ها معمولا در هيجانات عميق نمي‌شوند بلكه به طور سطحي از احساسي به احساس ديگر تغيير حالت مي‌دهند. از جمله ديگر ويژگي‌هاي مهم شخصيت نمايشي مي‌توان به تلقين پذيري بالا و صميمانه پنداشتن بيش از حد همه تعاملات اشاره كرد. براي كسب اطلاع بيشتر در زمينه اختلال شخصيت نمايشي كليك كنيد.

4. اختلالات شخصيت دسته b | اختلال شخصيت خودشيفته

ويژگي اصلي اختلال شخصيت خودشيفته، الگوي فراگير بزرگ منشي، نياز به تحسين و در عين حال ناتواني در همدلي با ديگران است كه از اوايل بزرگسالي آغاز و در زمينه‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود. در واقع افراد مبتلا به اين اختلال يك حس بزرگ منشي مبني بر مهم بودن دارند و به طور معمول توانايي‌هاي خود را بيش اندازه برآورد مي‌كنند. از همين رو اغلب در مورد ويژگي‌هايي نظير قدرت، زيركي، زيبايي، موفقيت نامحدود و عشق آرماني خود مشغوليت ذهني دارند.

در حقيقت بر اين باورند كه استثنايي و بي همتا هستند و تنها افرادي از طبقه‌هاي بالا قادر به دركشان هستند. مبتلايان به شخصيت خودشيفته نياز بسيار افراطي به تحسين شدن دارند، همواره خود را محق مي‌دانند و در روابط بين فردي از ديگران براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌كنند.

از جمله ديگر ويژگي‌هاي مهم آن‌ها اين است كه فاقد احساس همدلي هستند، به اين معنا كه اشتياقي براي شناختن يا همانندسازي با احساس‌ها و نيازهاي ديگران ندارد. جالب است كه آنان معمولا از اين جهت به حال ديگران غبطه مي‌خورند چرا كه احساس مي‌كنند ديگران به او رشك مي‌ورزند! در نهايت مي‌توان گفت كه آن‌ها معمولا با نگرش‌هاي تكبرآميز و خودخواهانه از جانب ديگران مشخص مي‌شوند. براي كسب اطلاع بيشتر در زمينه اختلال شخصيت خودشيفته كليك كنيد.

 

درمان اختلالات شخصيت دسته B

درمان اختلالات شخصيت دسته b در شرايط و موقعيت‌هاي مختلف، متفاوت است. براي مثال ممكن است براي افراد مبتلا به شخصيت ضد اجتماعي كه رفتارهاي پرخاشگرانه بسيار شديد از خود نشان مي‌دهند، پزشك بستري در بيمارستان و استفاده از داروهاي روان پزشكي را در دستور كار قرار دهد. اما در شرايط ديگر نظير اختلال شخصيت نمايشي درمان‌هاي روان پويشي و مبتني بر بازسازي روابط مي‌تواند تا حد زيادي موثر باشد. به طور كل از جمله درمان موثر در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. دارو درماني

افرادي كه درگير اختلالات شخصيت دسته b هستند، ممكن است به دليل ناتواني در تنظيم هيجانات خود درگير وضعيت‌هايي نظير افسردگي، اضطراب، تجارب تجزيه‌اي و ساير مواردي از اين دست به صورت حاد شوند. در اين شرايط درمانگران اغلب مصرف داروهاي روان پزشكي نظير ضد افسردگي‌ها، آرام بخش‌ها و داروي‌هاي آنتي سايكوتيك را در دستور كار قرار مي‌دهند. با اين حال داروها به تنهايي براي درمان اختلالات شخصيت كافي نيستند و درمان‌جويان حتما بايد از خدمات روانشناسي نيز بهره‌مند شوند.

2. اختلالات شخصيت دسته b | روان درماني

همان طور كه گفته شد مبتلايان به اختلالات شخصيتي بيش از دارو درماني به درمان‌هاي روان شناختي نياز دارند. آن‌ها بايد بتوانند در يك ارتباط سالم با درمانگر قرار گرفته و الگوهاي رفتاري غلط خود را به كمك او بازسازي كنند. با اين حال اين فرايند به سادگي صورت نمي‌گيرد. چرا كه الگوهاي رفتاري در طول سال‌ها شكل گرفته‌اند و به واسطه عوامل مختلف تقويت شده‌اند. از همين رو رويكردهاي روان شناختي بلند مدت نظير رويكردهاي روان پويشي براي بهبود وضعيت مبتلايان به اختلالات شخصيت مناسب‌تر هستند.

 

سوالات متداول

– آيا اختلالات شخصيتي به طور كامل درمان مي شوند؟

اختلالات شخصيتي نوعي وضعيت مزمن هستند كه  در طول ساليان سال شكل گرفته و هسته اصلي شخصيت فرد را تشكيل داده‌اند. در نتيجه تغيير دادن كامل آن‌ها با دشواري‌هاي بسيار زيادي رو به رو است. درمانگران تلاش مي‌كنند بر الگوهاي رفتاري كه بيش از همه در زندگي دردسرساز هستند، تمركز كنند و براساس اولويت به درمان آن‌ها بپردازند. با اين حال به طور كل مي‌توان گفت كه اختلالات شخصيتي براي درمان و بهبودي قابل توجه به صبر، حوصله، زمان و انرژي بيشتري نياز دارند.

– اختلالات شخصيت دسته b چه شباهتي با يكديگر دارند؟

شباهت همه آن‌ها اين است كه مبتلايان به اين اختلال‌ها همگي اغلب به عنوان افراد هيجاني، دمدمي مزاج و نمايشي تلقي مي‌شوند.

– آيا ممكن است كه فرد در كنار اختلال شخصيت به اختلال ديگري نيز مبتلا باشد؟

بله، براي مثال در بسياري از موارد اختلال شخصيت مرزي در كنار افسردگي دو قطبي اتفاق مي‌افتد. در نتيجه درمانگران هنگام ارزيابي حتما بايد همايندي اين اختلالات را با ساير اختلال‌هاي روانشناختي در نظر بگيرند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه شخصيت مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع:

 كلاستر b

اختلالات كلاستر b

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: اختلالات شخصيت دسته b،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۷:۳۲ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

آيا روش‌هاي ترك اعتياد به ب2 را مي‌شناسيد؟ داروي بوپرنورفين كه به نام قرص ب2 نيز شناخته مي‌شود، يك داروي مسكن است كه مي‌تواند باعث اعتياد فرد شود. اين قرص عوارض جسماني و روحي شبيه به عوارض متادون، هروئين، كدئين و مورفين دارد. اما با توجه با خاصيت تسكين دهندگي و همچنين تاثير بسيار زياد در ترك اعتياد، در پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طوريكه در كلينيك‌هاي ترك اعتياد اين دارو را به صورت سرپايي مانند متادون به فرد معتاد مي‌دهند و جايگزين مواد مخدر داخل بدن فرد مي‌شود. اما امروزه بسياري از افراد اين دارو را به صورت خودسرانه و بدون نظارت پزشك مصرف كرده و در نتيجه به آن اعتياد پيدا مي‌كنند. براي ترك ب2 روش‌هايي وجود دارد كه با آگاهي از آن‌ها مي‌توانيد از اعتياد به اين ماده رهايي يابيد.

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

منبع:

 ترك اعتياد به ب2 

ترك بوپرنورفين 

 

 

 

ترك اعتياد به ب2 | در مصرف ب2 به چه نكاتي بايد توجه كرد؟

در صورت مصرف قرص بوپرنورفين همراه با مواد مخدر شامل هروئين، ترياك و شيره، فرد  در معرض خطرات جدي همچون تشنج و يا حتي مرگ قرار مي‌گيرد. از اين رو بايد مصرف اين دارو هميشه زير نظر پزشك صورت بگيرد. مصرف خود سرانه قرص ب2 براي ترك اعتياد و يا براي رهايي يافتن از درد مي‌تواند منجر به اعتياد به ب2 شود. اين دارو در مواقع ترك اعتياد به صورت قرص زيرزباني مصرف مي‌شود و بايد از مصرف آن به هر شكل ديگري اجتناب كنيد. يكي از توصيه‌هاي مهمي كه به افراد مصرف كننده اين دارو داده مي‌شود آن است كه پس از دوره درمان باقي قرص را دور بريزيد تا از وسوسه شدن براي مصرف دوباره آن دور بمانيد. براي كسب اطلاعات در زمينه ترك اعتياد كليك كنيد.

 

علائم اعتياد به مصرف بوپونورفين يا قرص ب2

يكي از نشانه‌هاي اعتياد به قرص ب2 مصرف اين دارو بدون تجويز پزشك و يا مصرف دوز بيش از حد يا در تعداد دفعاتي بيشتر از آنچه دستور پزشك بوده، مي‌باشد. همچنين اگر بيمار اصرار به تجويز دوز بالاتر يا قرص بيشتر ب2 را از دكتر داشته باشد، مي‌تواند از نشانه‌هاي اعتياد به قرص ب2 باشد.

تماس با مشاور

از آنجا كه مصرف قرص ب2 بدون تجويز پزشك غيرقانوني بوده و اين قرص بدون نسخه پزشك در داروخانه به شخص داده نمي‌شود، بسياري از افرادي كه به اين دارو اعتياد پيدا كرده‌اند، دارو را از بازار سياه تهيه كرده يا به چند دكتر مختلف براي دريافت چندين نسخه از قرص ب2 مراجعه مي‌كنند. همين كه فرد بيش از اندازه به راه‌هاي تهيه قرص ب2 فكر كند يكي از علائم سوءمصرف و اعتياد به قرص ب2 مي‌باشد.

افراد مصرف كننده داروي بوپونورفين علاقه دارند تا اين قرص را در هر مشكلي در منزل يا محيط كار يا مدرسه و دانشگاه مصرف نمايند. اين افراد بعضي مواقع مي‌خواهند كه مصرف دارو را در خانه قطع كنند اما به تنهايي موفق به چنين كاري نمي‌شوند.

 

بيشتر بخوانيد : ب 2 يا بوپرنورفين | نشانه ها و علائم اعتياد قرص ب 2 چيست؟

 

ترك اعتياد به ب2 | عوارض شايع مصرف ب2 يا بوپرنورفين 

مصرف قرص بوپرنورفين يا ب2 عوارضي همچون تهوع، درد معده، تب خفيف، كاهش اشتها، مشكلات تنفسي، تنفس آرام و سطحي، تورم صورت، لب، زبان و گلو، تهوع، احساس سبكي در سر، ضعف و بي حالي، ادرار تيره رنگ يا به رنگ خاك رس، يرقان (زرد شدن چشم و پوست)، گيجي، رفتار و افكار غيرمعمولي دارد.

 

ترك اعتياد به بوپرنورفين يا ب2 

كنار گذاشتن مصرف داروي ب2 به نسبت آنكه فرد در چه درجه‌اي از اعتياد قرار دارد و اينكه آيا از اعتياد قبلي خود كه براي حل آن مصرف ب2 را آغاز كرده، با موفقيت رها شده يا نه، اشكال مختلفي پيدا مي‌كند. بوپرنورفين دارويي اعتياد آور است پس ترك اين دارو نيز بايد زير نظر روان پزشك متخصص انجام شود تا مقدار دوز يا تعداد زمان مصرف اين قرص توسط بيمار را كنترل كرده و موثرترين و بهترين راهكارهاي درماني را با توجه به شرايط روحي، محيطي، فيزيكي و رواني او ارائه دهد.

همه برنامه‌ها براي درمان ترك قرص ب2 براي هر بيمار به طورجداگانه برنامه ريزي مي‌شود واين باعث شده نگراني‌هايي كه ممكن است درفرايند ترك اعتياد اختلال ايجاد كنند را نيز پوشش دهد. مصرف ب2 به فرد اين اطمينان را مي‌دهد كه در زمان ترخيص از كمپ‌هاي ترك اعتياد، ديگر به هيچ گونه مواد مخدري وابستگي يا شبه اعتياد ندارد. براي بيماراني كه اين دارو را به عنوان مسكن و براي مديريت درد استفاده كرده‌اند، درمان بايد راهكار بهتري را براي كنترل درد داشته باشد تا بيمار نيازي به استفاده از مخدرها نداشته باشد و ديگر دچار دردهاي شديد نشود.

 

بيشتر بخوانيد : تست اعتياد به ب2 | آزمايش تست اعتياد به بوپرنوفين

 

روش‌هاي ترك اعتياد به ب2

به طور كلي فرايند ترك اعتياد به ب2 با روش سم زدايي صورت مي‌گيرد كه با نظر پزشك مي‌توان آن را در خانه و يا كلينيك ترك اعتياد انجام داد. البته توجه داشته باشيد كه ترك در منزل نيز به صورت خودسرانه صحيح نيست و بايد در اين شرايط با نظارت پزشك صورت گيرد. ترك ب2 نيز مانند ساير مواد مخدر عوارضي دارد كه با شدت خفيف‌تري احساس مي‌شود.

 

نكات مهم در ترك اعتياد ب2 

قرص ب2 در اكثر مواقع براي ترك داروي اعتياد آور ديگري مصرف مي‌شود و استفاده ناصحيح از اين دارو باعث وابستگي و اعتياد آن‌ها به قرص ب2 مي‌گردد. توصيه مي‌شود براي ترك اين دارو خودسرانه اقدام نكنيد و به پزشك متخصص مراجعه فرماييد. قبل از ترك بهتر است خود را هم از لحاظ روحي و هم جسمي براي كنار گذاشتن قرص آماده كنيد. اگر اين دارو را به صورت اصولي ترك نكنيد ممكن است پيامدهاي خطرناك و جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد. به همين علت ضروري است كه ترك اين دارو زير نظر پزشك انجام شود. براي كسب اطلاعات در زمينه مشاوره ترك اعتياد كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

آيا روش‌هاي ترك اعتياد به ب2 را مي‌شناسيد؟ داروي بوپرنورفين كه به نام قرص ب2 نيز شناخته مي‌شود، يك داروي مسكن است كه مي‌تواند باعث اعتياد فرد شود. اين قرص عوارض جسماني و روحي شبيه به عوارض متادون، هروئين، كدئين و مورفين دارد. اما با توجه با خاصيت تسكين دهندگي و همچنين تاثير بسيار زياد در ترك اعتياد، در پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طوريكه در كلينيك‌هاي ترك اعتياد اين دارو را به صورت سرپايي مانند متادون به فرد معتاد مي‌دهند و جايگزين مواد مخدر داخل بدن فرد مي‌شود. اما امروزه بسياري از افراد اين دارو را به صورت خودسرانه و بدون نظارت پزشك مصرف كرده و در نتيجه به آن اعتياد پيدا مي‌كنند. براي ترك ب2 روش‌هايي وجود دارد كه با آگاهي از آن‌ها مي‌توانيد از اعتياد به اين ماده رهايي يابيد.

 

ترك اعتياد به ب2 | در مصرف ب2 به چه نكاتي بايد توجه كرد؟

در صورت مصرف قرص بوپرنورفين همراه با مواد مخدر شامل هروئين، ترياك و شيره، فرد  در معرض خطرات جدي همچون تشنج و يا حتي مرگ قرار مي‌گيرد. از اين رو بايد مصرف اين دارو هميشه زير نظر پزشك صورت بگيرد. مصرف خود سرانه قرص ب2 براي ترك اعتياد و يا براي رهايي يافتن از درد مي‌تواند منجر به اعتياد به ب2 شود. اين دارو در مواقع ترك اعتياد به صورت قرص زيرزباني مصرف مي‌شود و بايد از مصرف آن به هر شكل ديگري اجتناب كنيد. يكي از توصيه‌هاي مهمي كه به افراد مصرف كننده اين دارو داده مي‌شود آن است كه پس از دوره درمان باقي قرص را دور بريزيد تا از وسوسه شدن براي مصرف دوباره آن دور بمانيد. براي كسب اطلاعات در زمينه ترك اعتياد كليك كنيد.

 

علائم اعتياد به مصرف بوپونورفين يا قرص ب2

يكي از نشانه‌هاي اعتياد به قرص ب2 مصرف اين دارو بدون تجويز پزشك و يا مصرف دوز بيش از حد يا در تعداد دفعاتي بيشتر از آنچه دستور پزشك بوده، مي‌باشد. همچنين اگر بيمار اصرار به تجويز دوز بالاتر يا قرص بيشتر ب2 را از دكتر داشته باشد، مي‌تواند از نشانه‌هاي اعتياد به قرص ب2 باشد.

تماس با مشاور

منبع:

 ترك اعتياد به ب2 

ترك بوپرنورفين 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ترك اعتياد به ب2،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۶:۳۹ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

ترك اعتياد به روش ماتريكس را مي‌توان يكي از مؤثرترين درمان‌ها براي ترك اعتياد به انواع مواد محرك دانست. اين شيوه درماني با بهره‌گيري از نقاط قوت درمان‌هاي مختلف ايجاد شده است كه هريك از آن‌ها نتايج مثبتي را در ترك اعتياد به همراه داشته‌اند و به همين خاطر روش ماتريكس با كمك گرفتن از تمامي اين درمان‌ها مي‌تواند نتايج مطلوب بسياري را به همراه داشته باشد. علاوه بر اين روش ماتريكس نيازي به بستري شدن در مراكز درماني ندارد و درعين‌حال براي تمامي ساعات فرد در خانه تكليف و برنامه مشخصي دارد. به همين خاطر اين روش براي بسياري از افرادي كه در عين نياز به دريافت مراقبت، تمايلي به حضور در مراكز ترك اعتياد ندارند مفيد واقع مي‌شود. در ادامه درباره اصول و درمان‌هايي كه در روش ماتريكس استفاده مي‌شود صحبت خواهيم كرد.

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

 

 

منبع:

ترك اعتياد به روش ماتريكس

پروتكل درمان ماتريكس

 

 

 

 

ترك اعتياد به روش ماتريكس

در سال‌هاي اخير كمتر كسي باقي مانده كه نسبت به نقش درمان‌هاي روان‌شناختي در بهبود اعتياد به مواد مخدر ترديد داشته باشد. روش‌هاي مختلفي از درمان‌هاي روان‌شناختي براي ترك اعتياد وجود دارد كه مي‌توان گفت هدف تمامي آن‌ها جلوگيري از وسوسه مصرف مجدد، بهبود شرايط روحي بيمار و همين‌طور كمك به او براي بازسازي زندگي است. ترك اعتياد به روش ماتريكس درمان روان‌شناختي است كه از نقاط مثبت و تكنيك‌هاي بسياري از درمان‌هاي موفق درزمينهٔ ترك اعتياد استفاده مي‌كند و به همين خاطر چند برابر بيش از ساير درمان‌ها توانسته نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد. از اين روش براي ترك اعتياد به مواد محرك ازجمله شيشه استفاده مي‌شود.

علاوه بر اين ماتريكس شيوه‌اي از درمان ترك اعتياد است كه نيازي به بستري در محيط مراكز ترك اعتياد را ندارد و فرد صرفاً در طول هفته براي چندين بار در جلسات مشاوره يك‌ساعته شركت خواهد كرد. بااين‌حال اين روش بسيار ساختارمند بوده و براي تمامي اوقات روز برنامه مشخصي دارد. همچنين در برخي از جلسات و به‌صورت تصادفي از بيمار آزمايش اعتياد گرفته مي‌شود تا ميزان پيشرفت وي در جلسات به‌درستي مشخص شود.

 

بيشتر بخوانيد : ترك اعتياد | بهترين و جديدترين راه هاي ترك اعتياد

 

اصول ترك اعتياد به روش ماتريكس

روش درماني ماتريكس داراي 8 اصل است كه شيوه برخورد بيمار و درمانگر با يكديگر و هدف از ارتباط آن‌ها را نشان مي‌دهد. اين هشت اصل موارد زير را در بر مي‌گيرد.

تماس با مشاور

 1. رابطه درمانگر و بيمار مي‌بايست رابطه‌اي مثبت و سازنده و درعين‌حال بر اساس احترام متقابل باشد.
 2. ساختار جلسات درمان مي‌بايست به‌درستي دنبال شود اما به تفاوت‌هاي فردي بيماران نيز بايد توجه شود.
 3. بيمار مي‌بايست نسبت به ماده مصرفي اطلاعات كاملي داشته و در اين زمينه آموزش ببيند.
 4. استفاده از روش‌هاي درماني اثرگذار براي هر فرد
 5. تشويق رفتارهاي مثبت بيمار و بي‌توجهي نسبت به رفتارهاي نامناسب
 6. خانواده فرد نيز مي‌بايست مورد آموزش و درمان قرار بگيرند.
 7. ايجاد انگيزه در بيمار براي مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي مختلف
 8. بررسي وضعيت اعتياد بيمار با استفاده از آزمايش ادرار در فواصل منظم

توجه كنيد كه تعداد جلسات ترك اعتياد به روش ماتريكس بستگي به ميزان همكاري و سرعت بهبودي فرد دارد؛ بااين‌حال به‌طور ميانگين 16 جلسه براي هر بيمار برگزار خواهد شد و سپس در فواصل منظم جلساتي براي پيگيري وضعيت فرد برگزار مي‌شود؛ اما ممكن است درمان براي برخي افراد حتي در حدود يك سال نيز طول بكشد.

اجزا مختلف ترك اعتياد به روش ماتريكس

همان‌طور كه گفته شد روش درماني ماتريكس در ترك اعتياد از مجموع نكات مثبت درمان‌هاي ديگر ايجاد شده و برنامه‌هاي مشخصي براي تمامي مراحل درمان فرد دارد. ما در اين بخش به بررسي اجزا و برنامه‌هاي درماني در اين روش مي‌پردازيم. به‌طوركلي مي‌توان گفت كه روش ماتريكس داراي سه فاز قطع مصرف، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و راهكارهاي مبارزه با وسوسه مصرف مجدد و همين‌طور ورود به عرصه‌هاي اجتماعي است. در تمامي اين سه فاز اصلي از روش‌هاي زير استفاده مي‌شود.

روان‌درماني و مشاوره انگيزشي

در اين جلسات به فرد كمك مي‌شود تا انگيزه لازم براي ترك را داشته باشد و همين‌طور به ريشه‌يابي مشكلاتي كه باعث ابتلاي وي به اعتياد شده و مشكلات روحي ناشي از اعتياد نظير افسردگي توجه مي‌شود. همچنين به فرد كمك مي‌شود تا آگاهي خود را درزمينهٔ ماده مصرفي و اعتياد افزايش دهد.

بازيابي مهارت‌هاي گروهي

اگرچه در ترك اعتياد به روش ماتريكس فرد معمولاً از جلسات فردي با درمانگر خود استفاده مي‌كند بااين‌حال در فواصل زماني مشخص جلسات گروهي نيز برگزار خواهد شد. اين جلسات در كنار فراهم آوردن شرايطي براي آشنايي فرد با ساير افرادي كه شرايطي مشابه او دارند زمينه‌هاي لازم را براي بازگشت فرد به جامعه و تمرين مهارت‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند.

پشتيباني اجتماعي

از سومين ماه استفاده از درمان، گروهي به‌عنوان گروه پشتيباني اجتماعي تشكيل مي‌شود و براي مدتي در حدود 36 هفته به فرد كمك مي‌كنند تا برخي مهارت‌هاي اجتماعي ازدست‌رفته مانند صبر در برابر ناكامي‌ها را مجدداً به دست آورد. به‌طوركلي اين جلسات معمولاً پس از بهبودي كامل يا بهبودي نسبي شروع مي‌شوند و هدف آن‌ها كمك به فرد براي كسب آمادگي حضور سالم در جامعه است.

جلب حمايت خانواده و آموزش آن‌ها

در ترك اعتياد به روش ماتريكس علاوه بر فرد، ساير اعضاي خانواده نيز مي‌بايست مورد درمان قرار بگيرند. البته اين جلسات بيش از آنكه جنبه درماني داشته باشند به آموزش نكات مهم درزمينهٔ اعتياد و ترك آن مي‌پردازند. درواقع هدف اين جلسات اين است كه ارتباط فرد و خانواده را بهبود بخشيده و نكاتي را درزمينهٔ ارتباط با فردي كه در حال ترك اعتياد است به آن‌ها آموزش مي‌دهند.

جلوگيري از بازگشت اعتياد

كانون توجه اين جلسات آگاهي بخشيدن به فرد درزمينهٔ نشانه‌هاي بازگشت به سمت مصرف مواد مخدر و نحوه مبارزه با وسوسه مصرف است. اين جلسات معمولاً در ابتدا و انتهاي هر هفته، به‌صورت گروهي و براي مدت 90 دقيقه برگزار خواهند شد.

ترك اعتياد به روش ماتريكس | نقش درمانگر در اثربخشي درمان

اگرچه روش درماني ماتريكس داراي پايه‌هاي علمي بسيار قوي است بااين‌حال تنها در صورتي مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد كه توسط درمانگري ماهر اجرا شود. درمانگري كه از روش ماتريكس استفاده مي‌كند مي‌بايست توانايي مديريت جلسات فردي، گروهي و خانوادگي را داشته باشد و درعين‌حال اطلاعات علمي وي در تمامي زمينه‌هاي اعتياد، خانواده‌درماني و روان‌درماني به ميزاني باشد كه بتواند فرد و خانواده را به شكلي مناسب آموزش دهد. استفاده از درمانگران نامناسب باعث خواهد شد كه فرد در درمان شكست خورده و علاوه بر تمامي آثار منفي اين شكست، اعتمادبه‌نفس و انگيزه فرد براي درمان نيز كاهش پيدا ‌كند. به همين خاطر بهتر است پيش از شروع درمان راجع به استفاده از اين روش و مراكز معتبري كه در اين زمينه وجود دارد اطلاعات خود را كامل كنيد.

شما مي‌توانيد با استفاده از مشاوره تلفني تا حدودي با فضاي اين درمان آشنا شده و قضاوت كنيد كه آيا مي‌توانيد با درمانگر به شيوه‌اي مناسب ارتباط برقرار كنيد يا خير.

سؤالات متداول

1. روش ماتريكس براي ترك اعتياد به كدام‌يك از مواد مخدر مفيد خواهد بود؟

اين روش بيشتر براي ترك اعتياد به مواد محرك نظير شيشه يا كوكائين استفاده مي‌شود.

2. آيا در ترك اعتياد به روش ماتريكس فرد مي‌بايست در مراكز درماني اقامت داشته باشد؟

خير؛ اين روش به‌عنوان درماني سرپايي و بدون نياز به استفاده از دارو شناخته مي‌شود. براي شروع درمان مي‌توانيد مشاوره ترك اعتياد دريافت كنيد.

3. ترك اعتياد به روش ماتريكس چه مدت طول خواهد كشيد؟

به‌طور ميانگين اين شيوه از ترك اعتياد در حدود 16 هفته ادامه پيدا مي‌كند اما در برخي موارد ممكن است حتي براي يك سال نيز نياز به ادامه درمان وجود داشته باشد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع:

ترك اعتياد به روش ماتريكس

پروتكل درمان ماتريكس

 ت

1. روش ماتريكس براي ترك اعتياد به كدام‌يك از مواد مخدر مفيد خواهد بود؟

اين روش بيشتر براي ترك اعتياد به مواد محرك نظير شيشه يا كوكائين استفاده مي‌شود.

2. آيا در ترك اعتياد به روش ماتريكس فرد مي‌بايست در مراكز درماني اقامت داشته باشد؟

خير؛ اين روش به‌عنوان درماني سرپايي و بدون نياز به استفاده از دارو شناخته مي‌شود. براي شروع درمان مي‌توانيد مشاوره ترك اعتياد دريافت كنيد.

3. ترك اعتياد به روش ماتريكس چه مدت طول خواهد كشيد؟

به‌طور ميانگين اين شيوه از ترك اعتياد در حدود 16 هفته ادامه پيدا مي‌كند اما در برخي موارد ممكن است حتي براي يك سال نيز نياز به ادامه درمان وجود داشته باشد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع:

ترك اعتياد به روش ماتريكس

پروتكل درمان ماتريكس

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۵:۵۳ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

آيا مي‌دانيد براي ترك ترامادول چه روش‌هاي درماني وجود دارد؟ متاسفانه امروزه اعتياد به برخي داروهاي غير مجاز از جمله ترامادول در بين افراد رواج پيدا كرده است. اين دارو به دليل داشتن مواد تسكين دهنده و هم چنين اثرگذاري بر گيرنده‌هاي سروتونيني در مغز موجب احساس آرامش و شادي كاذب مي‌شود. به همين خاطر افرادي كه به طور طبيعي نمي‌توانند هيجانات مثبت را در زندگي خود تجربه كنند و كساني كه دچار دردهاي مزمن هستند، ممكن است نادانسته جذب اين ماده مخدر شده و تحت تاثير حالات خوشايند ناشي از آن قرار بگيرند. امروزه براي ترك ترامادول روش‌هاي گوناگوني ابداع شده كه از جمله آن‌ها مي‌توان به دارو درماني، خانواده درماني و رواندرماني فردي اشاره كرد. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين روش‌ها تا پايان مطلب با ما همراه باشيد.

 

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

 

 

 

 

 

منبع:

ترك ترامادول

راه هاي جلوگيري از عوارض ترك ترامادول

 

 

اهميت ترك ترامادول

ترامادول نوعي مخدر صنعتي است كه بر گيرنده‌هاي اپيوئيدي و سروتونيني در مغز اثر مي‌گذارد. در نتيجه منجر به احساس آرامش، كاهش دردهاي جسماني و تجربه سرخوشي مفرط مي‌شود. اين ماده با تحت تاثير قرار دادن گيرنده‌هاي افيوني در مغز به مرور زمان منجر به ايجاد اثر تحمل مي‌شود. به اين معنا كه افراد با گذر زمان متوجه مي‌شوند كه مصرف دوزهاي قبلي ديگر نمي‌تواند اثر خوشايند قبلي را براي آن‌ها ايجاد كند و در نتيجه مجبور مي‌شوند دائما ميزان مصرف داروي خود را افزايش دهند.

هم چنين ترامادول با ايجاد وابستگي جسماني و رواني باعث مي‌شود كه افراد هنگام تلاش براي كنار گذاشتن آن با علائم ناخوشايندي رو به رو شوند كه اين مسئله مي‌تواند باعث ترس و اضطراب در آن‌ها شده و به مصرف هرچه بيشتر دامن مي‌زند. هرچقدر افراد ديرتر براي ترك ترامادول اقدام كنند، اثرات تحمل و وابستگي با شدت بيشتري اتفاق مي‌افتند و آسيب‌هاي گران بارتري را براي فرد به همراه مي‌آورند.

 

بيشتر بخوانيد : قرص ترامادول | شايع ترين عوارض ترامادول چيست؟

 

تماس با مشاور

علائم ترك ترامادول

همان طور كه گفته شد ترامادول به دليل ايجاد وابستگي جسماني و رواني در افراد هنگام قطع مصرف منجر به بروز علائم ناخوشايندي مي‌شود كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

– احساس درد در عضلات و مفاصل

– بروز علائم گوارشي نظير حالت تهوع و استفراغ

– آبريزش بيني، عطسه و سرفه

– لرزش بدن

– بروز علائم روان پريشي و سايكوز

– دچار شدن به سندروم پاهاي بي قرار

– بالا رفتن فشار خون

– سرعت يافتن ريتم تنفس

– احساس حساسيت بيش از حد نسبت به محيط پيرامون و گوش به زنگي

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه شدت بروز علائم ترك ترامادول در افراد مختلف با توجه به دوز مصرف و نحوه قطع كردن دارو مي‌تواند متفاوت باشد. در واقع اغلب افرادي كه ترامادول را در دوزهاي سنگين مصرف مي‌كنند و كساني كه آن را به طور ناگهاني كنار مي‌گذارند، علائم ترك با شدت بيشتري برايشان اتفاق مي‌افتند.

 

بيشتر بخوانيد : ترك اعتياد | بهترين و جديدترين راه هاي ترك اعتياد

 

روش هاي درماني براي ترك ترامادول

امروزه براي ترك مواد مخدر روش‌هاي گوناگوني ابداع شده است. اين روش‌ها به شما كمك مي‌كنند كه موانع درماني نظير تجربه حالات جسماني ناخوشايند يا دغدغه‌هاي ذهني مختلف را پشت سر بگذاريد و دوران پرهيز و سم زدايي را با سهولت بيشتري طي نماييد. براي انتخاب بهترين روش ترك، ابتدا لازم است مشاوره ترك اعتياد دريافت كنيد. اين امر به شما كمك مي‌كند تا در مسيري قدم بگذاريد كه متناسب با نيازها و خواسته‌هاي شما باشد. ما در ادامه به مهم‌ترين روش‌هايي كه امروزه براي ترك ترامادول به كار مي‌روند اشاره كرده‌ايم. براي آشنايي با سريع ترين روش هاي درمان اعتياد به مواد مخدر كليك كنيد.

1. سم زدايي به كمك متادون تراپي

متادون نوعي داروي شبه افيوني است كه اثراتي مشابه با ترامادول در مغز ايجاد مي‌كند. در واقع اين دارو با اثر گذاري بر گيرنده‌هاي اپيوئيدي مي‌تواند علائم ناخوشايند ناشي از ترك را كاهش داده و به اين ترتيب مسير درمان را براي شما هموار نمايد. البته توجه داشته باشيد كه متادون حتما بايد طبق تجويز و دستور پزشك مصرف گردد چرا كه اين دارو نيز از قابليت اعتيادآوري برخوردار است و مصرف نا به جاي آن مي‌تواند مشكل جديدي را به مشكلات قبلي شما اضافه نمايد.

2. سم زدايي به كمك ب 2 يا بوپرونورفين

ب 2 يا بوپرنورفين داروي ديگري است كه همانند متادون در فرايند سم زدايي بدن از ترامادول به كار گرفته مي‌شود. در واقع ب 2 نيز مي‌تواند علائم ترك ترامادول را كاهش داده و باعث شود افراد بتوانند با رنج كمتري اين مرحله را پشت سر بگذارند. با اين حال اين دارو هرگز نبايد به طور خودسرانه مصرف شود. چرا كه قابليت اعتيادآوري داشته و حتما بايد تحت نظارت و تجويز پزشك مصرف گردد.

3. روان درماني فردي

امروزه متخصصان بر اين باورند كه اعتياد مي‌تواند از عوامل روانشناختي گوناگوني نشات بگيرد. براي مثال افرادي كه به سوءمصرف ترامادول مي‌پردازند در بسياري از موارد از افسردگي رنج مي‌برند و به دليل ناتواني در تجربه هيجانات مثبت به سرخوشي كاذب ناشي از مواد پناه مي‌برند. روانشناسان در جلسات روان درماني فردي با مد نظر قرار دادن ريشه‌هاي اصلي اعتياد تلاش مي‌كنند تا به طور بنيادي با عوامل تاثير گذار در گرايش به مصرف مواد مبارزه كرده و با درمان آن‌ها به ترك پايدار و موفق مراجعان كمك نمايند.

4. خانواده درماني

عوامل خانوادگي از جمله فاكتورهاي بسيار مهم در زمينه ايجاد، تداوم و درمان موفقيت آميز اعتياد هستند. از همين رو امروزه بسياري از درمانگران به جاي تمركز بر درمان‌هاي فردي تلاش مي‌كنند كل خانواده را در فرايند ترك اعتياد درگير نمايند و آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه به آن‌ها ارائه كنند. با توجه به ناشناخته بودن داروي ترامادول و اثرات آن براي بسياري از خانواده‌ها، در جلسات خانواده درماني درمانگر در اين زمينه نيز اطلاع رساني مي‌كند تا افراد بتوانند واكنش‌هاي مناسبي در برابر فرد مصرف كننده ترامادول داشته باشند و به بهترين شيوه به ترك موفقي آميز او كمك نمايند.

 

سوالات متداول

– آيا ترامادول كشنده است؟

مصرف ترامادول در دوزهاي بالا همواره با خطر اوردوز همراه است كه با تضعيف سيستم تنفسي، مي‌تواند به مرگ منجر شود. هم چنين مصرف هم زمان اين دارو با داروهاي ديگري نظير ضد افسردگي‌ها مي‌تواند منجر به سندروم سروتونين شده و عوارض جبران ناپذيري را به بار بياورد كه خطر مرگ نيز از جمله آن‌هاست.

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع:

ترك ترامادول

راه هاي جلوگيري از عوارض ترك ترامادول

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ترك ترامادول،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۵:۰۹ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

درمان اختلال شخصيت خودشيفته مانند درمان ساير اختلالات شخصيت، چالش‌ها و مشكلات بسياري را براي درمانگر به همراه خواهد داشت. با توجه به اينكه مبتلايان به اين اختلال نسبت به وضعيت خود بينشي ندارند معمولاً براي درمان نيز اقدامي انجام نمي‌دهند و حضور آن‌ها در مراكز مشاوره مي‌تواند به دليل اصرار اطرافيان و يا مشكلات ثانويه‌اي نظير بروز آسيب‌هايي در روابط اجتماعي فرد اتفاق افتاده باشد. صرف‌نظر از علت مراجعه، درصورتي كه متخصصين روانشناسي به تشخيص اين اختلال در فرد برسند مي‌توانند اقدامات لازم براي درمان را شروع كنند. هرچه اين ويژگي‌ها براي مدت طولاني‌تري در فرد باقي بمانند امكان تغيير دادن آن‌ها كاهش پيدا خواهد كرد. درنتيجه درصورتي‌كه با نشانه‌هاي اين اختلال در خود يا فرد ديگري مواجه شديد هرچه سريع‌تر براي درمان اقدام نماييد.

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

منبع :

اختلال شخصيت خودشيفته 

 درمان اختلال شخصيت خودشيفته 

 

 

اختلال شخصيت خودشيفته

به‌طوركلي اختلالات شخصيت به معناي ويژگي‌هاي شخصيتي هستند كه از نوجواني يا اوايل بزرگ‌سالي در فرد نمايان مي‌شوند و با توجه به تفاوتي كه از رفتار معمول جامعه دارند مشكلاتي را براي فرد به همراه خواهند داشت. اختلال شخصيت خودشيفته نيز يكي از انواع اين اختلال است كه اصلي‌ترين ويژگي آن خود دوستداري بيش‌ازحد است.

علاقه اين افراد به خودشان باعث بروز خطاي فكري مي‌شود كه به آن خودبزرگ‌بيني مي‌گويند. خودبزرگ‌بيني به اين معناست كه فرد بي‌دليل خود را بالاتر از ديگران و سزاوار دريافت امتيازات ويژه‌اي مي‌داند. اين موضوع باعث مي‌شود كه آن‌ها معمولاً در شرايطي كه در مركز توجه نباشند احساسات منفي نظير خشم را تجربه كنند و يا ديگران را مورد بهره‌كشي قرار دهند. حسادت يكي ديگر از ويژگي‌هاي اختلال شخصيت خودشيفته است كه به دليل خودبزرگ‌بيني ايجاد مي‌شود و به اين معناست كه فرد احساس مي‌كند هيچ‌كس نبايد در جايگاهي برتر و بالاتر از او قرار بگيرد. براي آشنايي بيشتر با اختلال شخصيت خودشيفته كليك كنيد.

درمان اختلال شخصيت خودشيفته

براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه در ادامه آن‌ها را با يكديگر بررسي خواهيم كرد. درمانگران مي‌توانند با توجه به وضعيت فرد، ميزان پذيرش وي و همين‌طور نوع مشكلاتي كه در زندگي او ايجاد شده يكي از اين روش‌ها را انتخاب نمايند و يا از مجموعه آن‌ها استفاده كنند. بينش پايين فرد نسبت به اختلالي كه دارد و همين‌طور باور وي به توانمندي خود معمولاً مي‌تواند دشواري‌هاي بسياري را در فرايند درمان ايجاد نمايد.

تماس با مشاور

درمان شناختي-رفتاري

يكي از اصلي‌ترين روش‌هايي كه براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته مورداستفاده قرار مي‌گيرد درمان شناختي-رفتاري است. در اين درمان به فرد كمك مي‌شود تا باورهاي اشتباهي كه در مورد بي‌نقص و عالي بودن خود دارد را كنار بگذارد و باورهاي سازنده‌تري را جايگزين آن‌ها نمايد. علاوه بر اين حساسيتي كه اين افراد به ارزيابي شدن از جانب ديگران دارند نيز در اين درمان موردبررسي قرار مي‌گيرد. در درمان شناختي-رفتاري علاوه بر ارزيابي باورهاي ناكارآمد در اين افراد رفتارهاي نامناسب آن‌ها نيز موردبررسي قرار گرفته و رفتارهاي صحيح‌تري جايگزين آن‌ها خواهند شد.

روش‌هاي آرام‌سازي براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته

استفاده از تكنيك‌هاي آرام‌سازي معمولاً مي‌تواند جزئي از فرايند درمان اختلال شخصيت خودشيفته باشد. در اين روش به فرد آموزش داده مي‌شود كه چنانچه مورد ارزيابي و انتقاد قرار گرفت و يا توجهي را كه انتظار داشت از ديگران دريافت نكرد به‌جاي عصبانيت و بدرفتاري با استفاده از اين تكنيك‌ها خود را آرام كرده و رفتار نامناسبي نشان ندهد.

درمان‌هاي هيجان مدار

يكي از نقاط ضعف اصلي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت خودشيفته اين است كه آن‌ها توانايي درك احساسات ديگران و همدلي با آن‌ها را ندارند. درمان‌هاي هيجان مدار به اين افراد كمك مي‌كند تا با احساسات و هيجانات ديگران آشنا شوند و توانايي همراهي و همدلي با آن‌ها را پيدا كنند.

دارودرماني

هيچ داروي خاصي براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته وجود ندارد بااين‌حال درصورتي‌كه درمانگر احساس كند بيمار در زمينه‌هاي خاصي نياز به استفاده از دارو دارد مي‌تواند از اين شيوه درماني نيز براي بهبود شخصيت خودشيفته استفاده كند.

خانواده‌درماني

علاوه بر شخصيت خودشيفته اطرافيان وي نيز ازجمله افرادي هستند كه مي‌بايست در جلسات درماني شركت داشته باشند. حضور خانواده در درمان اختلال شخصيت خودشيفته معمولاً با دو هدف صورت مي‌گيرد. يكي از اين اهداف اين است كه درمانگر وظيفه دارد آگاهي اعضاي خانواده را از اين اختلال و همين‌طور شيوه برخورد با فردي كه دچار اين بيماري شده است افزايش دهد. درصورتي‌كه آگاهي خانواده در اين زمينه افزايش پيدا كند آن‌ها توانايي بيشتري براي مديريت شرايط خواهند داشت و درنتيجه احتمال بروز تنش ميان اعضا كاهش پيدا مي‌كند.

علاوه بر افزايش آگاهي خانواده، مبتلايان به اختلال شخصيت خودشيفته معمولاً آسيب‌هاي روحي بسياري را تجربه خواهند كرد. آن‌ها معمولاً به دليل بدرفتاري و بي‌توجهي‌هاي مبتلايان به اين اختلال مشكلاتي نظير افسردگي و يا ضعف اعتمادبه‌نفس را تجربه مي‌كنند. استفاده از جلسات خانواده‌درماني به اين افراد كمك خواهد كرد تا سلامت روحي خود را حفظ كنند.

بي‌توجهي به درمان اختلال شخصيت خودشيفته

در اين قسمت به اين سؤال پاسخ خواهيم داد كه درمان اختلال شخصيت خودشيفته چه اهميتي دارد و در صورت بي‌توجهي به درمان چه پيامدهايي در انتظار فرد خواهد بود؟ به‌طوركلي مبتلايان به اختلال شخصيت، اعتقادي به ويژگي‌هاي اخلاقي ناسازگار خود ندارند و به همين خاطر اقدامي نيز براي درمان آن انجام نخواهند داد. اين درحاليست كه رفتارهاي آن‌ها معمولاً باعث عذاب و ناراحتي در اطرافيان شده و مشكلاتي را براي آن‌ها ايجاد مي‌كند. به همين خاطر توجه به درمان اختلال شخصيت خودشيفته باعث خواهد شد كه روابط آن‌ها با اطرافيان شرايط بهتري پيدا كرده و بسياري از مشكلات در روابط ميان فردي بيمار كاهش مي‌يابد.

اگرچه مبتلايان به اختلال شخصيت خودشيفته معمولاً به‌عنوان افرادي مغرور و بي‌احساس شناخته مي‌شوند بااين‌حال آن‌ها در درون خود احساسات ضدونقيضي را تجربه مي‌كنند كه حجم زيادي از انرژي رواني آن‌ها را صرف خود مي‌كند. درصورتي‌كه اين اختلال در فرد درمان شود انرژي رواني آن‌ها به‌جاي تمركز بر اثبات خود به‌عنوان بهترين فرد، صرف امور سازنده‌تري شده و درنتيجه بهره‌وري وي افزايش پيدا مي‌كند.

سؤالات متداول

1. بهترين روش براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته كدام است؟

روش‌هاي مختلفي براي درمان اين اختلال وجود دارد كه درمانگر با توجه به شرايط فرد مي‌تواند يكي از آن‌ها يا تركيبي از اين روش‌ها را انتخاب كند. بااين‌حال درمان‌هاي شناختي-رفتاري ازجمله بهترين درمان‌ها هستند.

2. آيا دارويي براي درمان اختلال شخصيت خودشيفته وجود دارد؟

هيچ دارويي براي درمان اختلالات شخصيت ساخته نشده است بااين‌حال درصورتي‌كه درمانگر احساس كند فرد به دليل مشكلات ثانويه نياز به استفاده از داروي خاصي دارد مي‌تواند از داروها نيز استفاده نمايد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

 

منبع :

اختلال شخصيت خودشيفته 

 درمان اختلال شخصيت خودشيفته


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۲۹:۱۲ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

اگر به دنبال آدرس كمپ ترك اعتياد در شيراز مي‌گرديد، ما در اين مقاله به منظور رفاه حال شما آدرس بهترين كمپ‌هاي اين شهر را جمع آوري كرده‌ايم. كمپ هاي ترك اعتياد مراكز نگهداري هستند كه افراد تلاش مي‌كنند دوره سم زدايي را در آنجا بگذرانند. با اين حال بسياري از اين كمپ‌ها غير قانوني بوده و از روش‌هاي منسوخ شده‌اي براي ترك دادن بيماران استفاده مي‌كنند. از همين رو بايد با ويژگي‌هاي يك كمپ استاندارد آشنا باشيد و اگر يكي از عزيزان‌تان به مشكل اعتياد دچار شد، براي درمان او به هر مركزي اعتماد نكنيد. در ادامه به توضيحات كامل‌تري در اين باره پرداخته‌ايم. براي انتخاب بهتر مشاوره ترك اعتياد دريافت كنيد.

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

 

منبع: 

كمپ اعتياد در شيراز 

كمپ اعتياد در فارس 

 

 

آدرس كمپ ترك اعتياد در شيراز

در اين مقاله به منظور رفاه حال مراجعيني كه به دنبال كمپ ترك اعتياد در شيراز مي‌گردند، ليستي از اين مراكز را گردآوري كرده‌ايم كه به شرح زير مي‌باشند.

1- مركز رويش جوانه هاي اميد – شيراز، سلطان آباد، بلوار اصلي، بلوار پرفسور خدادوست، كوچه شهيد خسروي، انتهاي كوچه سمت راست

2- مركز زندگي نو – شيراز، گلستان بين فلكه اول و دوم، رو به روي خيابان آهار

تماس با مشاور

3- مركز حافظ – شيراز، جاده كوار، بعد از دهنو، خيابان صدا و سيما،جنب تالار پذيرايي ياس

4- مركز ترك پرديس شيراز – شيراز، جاده صدرا، كوچه پاليز، انتهاي كوچه سمت راست

5- مركز پرتو – شيراز، خيابان ارديبهشت، جنب بيمارستان امامي، طبقه اول، واحد 18

6- مركز فانوس – شيراز، سه راه نمازي، به طرف طالقاني، طبقه بالاي كفش ملي

7- كلينيك پژواك – شيراز، خيابان مشير فاطمي، ساختمان شيراز پاساژ، طبقه دوم

8- كمپ مهر آفرين – شيراز، گويم، انتهاي خيابان آبشار سرچشمه

9- مركز روز نو – شيراز، قصردشت، سه راه عفيف آباد، ساختمان كيميا

10- مركز نيايش – شيراز – بلوار آزادي، خيابان حر، نبش خيابان حدادي، رو بروي فروشگاه پارس لند

11- كلينيك نشاط –  شيراز – ورودي فاز دو صدرا، روبروي كارخانه كولر هواي

12- مركز ترك آرمان –  شيراز – خيابان شيشه گري، روبروي مسجد حسن بن علي (ع)

 

آدرس كمپ ترك اعتياد در شيراز | در اين مراكز چه كاري انجام مي شود؟

كمپ ترك اعتياد به مركزي گفته مي‌شود كه براي افراد در حال ترك اقامتگاهي فراهم مي‌كند. در اين اقامتگاه‌ها بيماران دوره سم‌زدايي خود را مي‌گذرانند تا بدن‌شان از هرگونه مواد پاك شود. كمپ هاي ترك اعتياد استاندارد از نيروهاي متخصصي نظير پزشك، روانشناس، پرستار و مددكار اجتماعي كمك مي‌گيرند تا در طول اين دوران خدمات مورد نياز را ارائه دهند. با اين حال در بسياري از اين مراكز استاندارهاي لازم رعايت نمي‌شود و افراد براي ترك مجبور به تحمل فشارهاي بسيار زيادي مي‌شوند.

همين نقص‌ها آسيب‌هاي رواني زيادي را به بيماران وارد مي‌كند و در نتيجه بعد از مرخصي و يا حتي در حين درمان در مقابل مصرف مجدد به شدت آسيب پذيرتر مي‌شوند. بنابراين حتما بايد قبل از فرستادن عزيزتان به اين مراكز وضعيت آنجا را به درستي بررسي كنيد و كمپ هاي نامطمئن و بي‌كيفيت را براي درمان اعتياد انتخاب نكنيد.

علاوه بر كمپ‌ها امروزه روش‌هاي سرپايي مختلفي براي ترك اعتياد ابداع شده‌اند كه ضرورت بستري كردن را از بين برده‌اند. از جمله اين روش‌ها مي‌توان به ترك اعتياد با مواد نگهدارنده نظير متادون تراپي و درمان‌هاي روان شناختي نظير درمان شناختي- رفتاري، گروه درماني و خانواده درماني اشاره كرد. در جدول زير مي توانيد با كليك بر هر ماده اعتياد آور با روش‌هاي درماني مربوط به آن آشنا شويد. 

درمان اعتياد به مواد مخدر ترك اعتياد به مواد محرك ترك اعتياد به مواد توهم زا
ترك ترياك ترك كوكائين ترك ال اس دي
ترك شيره ترك شيشه ترك ماري جوانا
ترك ترامادول ترك كراك ترك حشيش
ترك هروئين    
ترك متادون    
ترك ب 2    
     

آدرس كمپ ترك اعتياد در شيراز | چه كساني بايد به كمپ مراجعه كنند؟

همان طور كه گفته شد امروزه مراجعه به كمپ ضروري نيست و با استفاده از خدمات مشاوره ترك اعتياد و مراجعه به مراكز سرپايي مي‌توان در مسير بهبود اعتياد قدم گذاشت. با اين حال در برخي شرايط متخصصين توصيه مي‌كنند كه بستري شدن نسبت به ساير روش‌ها ارجحيت دارد. از جمله اين شرايط مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

– زماني كه فرد در محيط خانه حمايت چنداني ندارد.

– زماني كه خانواده پرتنشي دارد و در مدت سم زدايي بايد درگيري‌هاي خانوادگي را نيز تحمل كند.

– وجود فرد مصرف كننده‌اي ديگر در خانه

– سابقه پرخاشگري در دوره سم زدايي

– احتمال عدم تبعيت از دستورات درماني در خانه و قطع درمان

– ناتواني در تحمل علائم ترك ناشي از محروميت مواد به صورت سرپايي

 

قبل از مراجعه به كمپ از اعتياد بيمار اطمينان پيدا كنيد

علاوه بر موارد گفته شده لازمه در ارتباط با بيمار معتاد خود محتاطانه رفتار كنيد، چرا كه اعتياد تنها بيماري جسم نيست. اطرافيان نقش مهمي در روند اعتياد بازي مي‌كنند. بنابراين با بالا بردن اطلاعات خود درباره اعتياد بهتر مي توانيد به عزيزتان و حتي خودتان كمك كنيد. ترك اعتياد به روش هاي مختلفي انجام مي‌شود كه با توجه به ويژگي بيماران روش مناسب انتخاب مي‌شود، پس در بردن بيمار به كمپ عجله نكنيد. علائم و رفتار هر بيمار با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و نوع ماده مخدر متفاوت است. در جدول زير با كليك بر هر كدام از مواد مي توانيد آشنايي بيشتري در ارتباط با اعتياد مربوطه داشته باشيد.

ساير انواع مواد اعتياد آور انواع  مواد مخدر انواع مواد محرك انواع مواد توهم زا
ناس مصرف ترياك كوكائين ال اس دي
دستمال اعتياد به شيره علائم اعتياد به شيشه ماري جوانا
دراگون قرص ترامادول كراك اعتياد به حشيش
قات اعتياد به هروئين   قرص اكس
اعتياد به الكل اعتياد به متادون    
مصرف سيگار ب 2 يا بوپرنورفين    
       

ويژگي هاي يك كمپ ترك اعتياد استاندارد

همان طور كه گفته شد بسيار مهم است كه با ويژگي‌هاي يك كمپ اعتياد استاندارد آشنا باشيد و هر مركزي را براي درمان انتخاب نكنيد. چرا كه سم زدايي تنها اولين قدم در ترك اعتياد است، اما براي آن كافي نيست. در واقع آنچه موجب پرهيز پايدار مي‌شود توانمند شدن فرد از نظر روان شناختي است.

با اين حال افرادي كه در كمپ هاي اجباري سم زدايي را شروع مي‌كنند بالعكس تحت فشارهاي رواني بسياري قرار مي‌گيرند كه باعث مي‌شود در بسياري از موارد با وجود سپري كردن دوران بسيار سخت پاكسازي بدن بازهم به سمت مصرف مواد گرايش پيدا كنند. در نتيجه اين كمپ‌ها نه تنها به فرد كمك چنداني نمي‌كنند بلكه اوضاع او را پيچيده‌تر مي‌سازند. براي انتخاب يك روش ترك اعتياد استاندارد لازم است كه به وجود موارد زير دقت نماييد.

– برخورداري از مجوز رسمي از سازمان بهزيستي

– عدم استفاده از روش هاي اجباري نظير تنبيه بدني براي ترك

– برخورداري از متخصصين مورد نياز از جمله پزشك، پرستار، روانشناس و مددكار اجتماعي

– داشتن محيط مناسب شامل امكانات رفاهي كافي

براي بردن به كمپ بايد نتيجه تست اعتياد ارائه داد؟

گاه بيمار با انجام رفتارها و نشانه هايي اطرافيان را به شك و شبهه مي اندازد، در اين زمان معمولا خانواده ها با تحميل تست و يا مراجعه به مراكز ترك تلاش آن هم به صورت اجباري سعي در اثبات اعتياد فرد دارند. غافل از اينكه اين رفتارها بي اعتمادي و جدايي بين بيمار و خانواده را دو چندان مي‌كند. توصيه مي كنيم حتما براي كسب اطلاعات مقاله اعتياد چيست را مطالعه كنيد. در جدول زير نيز مي توانيد با انواع تست اعتياد آشنا شويد.

تست شيشه تست ماري جوانا تست شيره تست اعتياد به كوكائين
تست هروئين تست متادون تست مورفين تست اعتياد به كراك
تست ترياك تست حشيش تست اعتياد به ب2  

سوالات متداول

– آيا براي ترك شيره حتما بايد به كمپ ترك اعتياد مراجعه كرد؟

امروزه براي ترك مواد افيوني نظير ترياك و شيره درمان هاي سرپايي مختلفي ابداع شده است. براي مثال بسياري از درمانگران براي كساني كه نمي خواهند مدت طولاني از كار و زندگي دور بمانند ترك اعتياد به كمك داروهاي نگهدارنده و استفاده از مشاوره روانشناسي را پيشنهاد مي دهند. در ابن روش ها بدون اينكه نياز به بستري و اقامت در يك مركز داشته باشيد مي توانيد روند درماني خود را آغاز كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع: 

كمپ اعتياد در شيراز 

كمپ اعتياد در فارس 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۲۸:۲۶ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

تصميم گيري براي ازدواج با همسر سابق مي‌تواند يك موقعيت بسيار تنش زا باشد چرا كه در اين شرايط اكثر افراد نگراني‌هايي در مورد تكرار شدن مشكلات گذشته و سرزنش شدن از جانب اطرافيان دارند. اين مسائل با افزايش سطح اضطراب و نگراني مي‌تواند كيفيت تصميم گيري را كاهش داده و باعث شود شرايط بسيار پيچيده به نظر برسد. براي اينكه بتوانيد به بهترين انتخاب برسيد پيشنهاد مي‌كنيم با يك مشاور ازدواج در ارتباط باشيد. همچنين رعايت برخي نكات عمومي نيز مي‌تواند به شما در اين زمينه كمك كند كه ما در ادامه به مهم ترين آن‌ها اشاره كرده‌ايم.

 

 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

منبع:

ازدواج با همسر سابق

 فرصت دوباره به ازدواج قبلي 

 

 

ازدواج با همسر سابق : اشتباه يا فرصت مجدد؟

بسياري از افرادي كه قصد دارند پس از طلاق، مجددا زندگي با همسر سابق خود را شروع كنند يك سوال مهم اصلي در ذهن خود دارند كه آيا اين كار تكرار اشتباهات گذشته است يا تلاشي براي بهبود اوضاع؟ در جواب به اين سوال بايد گفت كه زندگي هر زوجي با يكديگر متفاوت است و نمي‌توان يك جواب قطعي و عمومي در اختيار همه افراد گذاشت. براي اينكه بتوانيد جواب سوال خود را پيدا كنيد لازم است موضوعات مختلف را بررسي كرده و از خود بپرسيد كه آيا همه مشكلات سابق را برطرف كرده‌ايد يا نه؟ بازگشت مجدد به زندگي با همسر سابق در صورتي كه مشكلات حل نشده باقي مانده‌اند در اكثر موارد چيزي جز افزايش فشارهاي رواني به همراه ندارد.

نكاتي كه هنگام ازدواج با همسر سابق بايد در نظر بگيريد

براي اينكه بتوانيد براي ازدواج با همسر سابق خود به اطمينان خاطر دست يابيد و بهترين تصميم را بگيريد لازم است چند نكته مهم را مد نظر قرار دهيد. ما در ادامه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره كرده‌ايم.

1- دليل بازگشتتان را بررسي كنيد

پيش از هرچيز از خود بپرسيد علت اصلي شما براي اينكه تصميم گرفته‌ايد مجددا با همسرتان ازدواج كنيد چيست. دقت داشته باشيد كه دلايلي نظير تنهايي، دلتنگي يا حتي زندگي فرزندان دلايل منطقي و قانع كننده‌اي نيستند. بازگشت بعد از طلاق تنها زماني ايده آل خواهد بود كه شما مشكلات سابق را برطرف كرده باشيد و مزيت‌هاي از سر گرفتن زندگي سابق از جدايي يا ازدواج با فردي ديگر بيشتر باشد.

تماس با مشاور

2- قبل از تصميم گيري وارد رابطه عاطفي يا جنسي نشويد

براي اينكه بتوانيد تصميم درستي بگيريد لازم است از شدت گرفتن عواطف جلوگيري كنيد. وارد شدن در رابطه عاطفي با همسر سابق و يا برقراري رابطه جنسي با او مي‌تواند كيفيت تصميم گيري شما را پايين آورده و باعث شود احساساتي عمل كنيد. در نتيجه تلاش كنيد در برابر عواملي نظير دلتنگي مقاومت كرده و قبل از اينكه به تصميمي جدي درباره ازدواج مجدد برسيد با همسر سابق خود روابط احساسي برقرار نكنيد.

3- براي ازدواج با همسر سابق با منابع مطمئن مشورت كنيد

بسيار اهميت دارد كه براي اين تصميم با يك منبع آگاه مشورت كنيد. ديدن چشم انداز رو به رو از نگاه يك شخص سوم به شما كمك مي‌كند تا ديدگاه واقع بينانه تري در مورد آينده داشته باشيد. مشورت گرفتن از يك روانشناس متخصص در حيطه زوج و خانواده از جمله گزينه‌هايي است كه مي‌تواند در اين زمينه تا حد زيادي به شما كمك نمايد.

4- وضعيت روانشناختي خود را بررسي كنيد

هضم مقوله طلاق براي بسياري از افراد دشوار است و زمينه ساز بروز مشكلات روانشناختي نظير افسردگي مي‌شود. اين مسئله آسيب پذيري آن‌ها را در برابر قرار گرفتن در روابط غلط افزايش مي‌دهد. در واقع در اين شرايط احتمال بيشتري وجود دارد كه وارد رابطه ناسالمي شويد يا مجددا به سمت همسر سابق خود گرايش پيدا كنيد. بنابراين قبل از تصميم گيري براي ازدواج بررسي كنيد كه آيا صدمات رواني طلاق را پشت سر گذاشته‌ايد يا خير؟ اگر در طول مدتي كه جدا زندگي مي‌كنيد درگير مشكلاتي نظير غمگيني مفرط، انزوا، مشكلات خواب، اضطراب و عواملي از اين دست شده‌ايد لازم است قبل از هرچيز براي بهبود سلامت روان خود از يك روانشناس كمك بگيريد.

5- رابطه خود را درمان كنيد

طلاق مسلما تعارضات، اختلافات و دلخوري‌هاي مختلفي را ميان شما ايجاد كرده كه به آسيب خوردن هرچه بيشتر رابطه منجر شده است. در اين شرايط لازم است كه براي ترميم مشكلات موجود تلاش نماييد و اقدامات لازم را براي آن انجام دهيد. مراجعه به يك زوج درمانگر و پيگيري جلسات زوج درماني همراه با همسر از جمله گزينه‌هايي است كه به شما كمك مي‌كند روي تقويت و بهبود رابطه گذشته خود تمركز نماييد.

6- براي ازدواج با همسر سابق به دلايل طلاق فكر كنيد

با گذشت زمان بسياري از افراد رويدادهاي منفي را فراموش كرده و در حقيقت عنصر دلتنگي باعث مي‌شود كه تنها به خاطرات خوشايند فكر كنند. در اين شرايط براي اينكه تحت تاثير عواطفتان تصميم نگيريد لازم است تلاش كنيد به دلايل طلاق خود فكر كنيد و ببينيد چه چيزهايي شما را به سمت جدايي كشانده است. با خود فكر كنيد كه آيا موانع سابق قابل برطرف كردن هستند و در صورت حل نشدن توانايي سازگاري با آن‌ها را داريد يا خير؟

7- روي تغييرات پس از ازدواج حساب نكنيد

اگر به دنبال تغييري در خود يا فرد مقابل هستيد بايد قبل از ازدواج آن را ايجاد يا مشاهده نماييد. هرگز به اميد ايجاد تغيير در آينده مجددا وارد يك رابطه آسيب ديده نشويد. توجه داشته باشيد كه بسياري از ويژگي‌هاي ناخوشايندي كه منجر به تعارضات زوجين مي‌شوند به سختي تغيير مي‌كنند و تنها زماني مشكل ساز نمي‌شوند كه طرفين در مورد آن‌ها به پذيرش رواني بالايي برسند.

سوالات متداول

– آيا ازدواج مجدد با همسر سابق در مدت كمتر از يك سال كار اشتباهي است؟

بله چراكه ممكن است گاهي تصميم شما به خاطر احساس وابستگي باشد و وابستگي هرگز دليل مناسبي براي بازگشت به زندگي سابق نيست. لازم است ابتدا به كمك يك روانشناس توانمندي‌هاي رواني خود را بالا ببريد و سپس از خود بپرسيد كه بازهم تمايل به ازدواج با همسر سابق خود را داريد يا خير. با اين حال توصيه مي كنيم حتما براي اتخاذ چنين تصميمي مشاوره ازدواج دريافت كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه ترديد در ازدواج مي توانيد با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

 

منبع:

ازدواج با همسر سابق

 فرصت دوباره به ازدواج قبلي 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۲۷:۵۶ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

پشيماني بعد از عقد موقعيتي است كه مي‌تواند فشار رواني بسيار زيادي را براي افراد به وجود بياورد. در اين شرايط ممكن است زندگي خود را از دست رفته ببينيد يا احساس كنيد هيچ كاري نمي‌توانيد انجام دهيد. البته برخي افراد هم هستند كه بسيار شتابزده عمل مي‌كنند و به محض احساس پشيماني براي جدايي اقدام مي‌نمايند. همه اين‌ها در حالي است كه بايد تامل بيشتري به خرج دهيد و براي تعيين سرنوشت زندگي خود عوامل متعددي را بررسي كنيد. ما در ادامه در مورد علل پشيماني بعد از عقد و راهكارهايي كه در اين شرايط مي‌توانيد انجام دهيد توضيحات جامع‌تري ارائه كرده‌ايم. بهره بردن از مشاوره پيش از ازدواج مي‌تواند تاثيرات زيادي در كاهش پشيماني بعد از عقد داشته باشد.

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

 

 

 

منبع:

 پشيماني بعد از عقد 

 نشانه هاي ترديد در دوران عقد 

 

 

پشيماني بعد از عقد و علل آن

برخي افراد پس از خوانده شدن خطبه عقد و رسمي شدن ازدواج از تصميمي كه گرفته‌اند پشيمان مي‌شوند. آن‌ها اغلب با تغيير رفتار خود اين احساس را نشان مي‌دهند اما مشكل كجاست؟ چه چيزي باعث مي‌شود كه شور زندگي جاي خود را به تمايل براي جدايي بدهد. ما در ادامه به چند علت رايج در اين زمينه اشاره كرده‌ايم.

1- تصميم گيري هيجاني

برخي افراد تحت تاثير هيجانات پر شوري كه دارند دست به انتخاب مي‌زنند. آن‌ها ممكن است بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف يا سنجيدن عاقلانه اوضاع درخواست فرد مقابل براي ازدواج را قبول كنند. در اين شرايط پس از عقد و فروكش كردن عواطف اوليه ناگهان قوه تعقلشان فعال تر مي‌شود. در نهايت فرد احساس مي‌كند كه تازه چشمش رو به حقايق باز شده و انتخابي كه انجام داده چيزي نيست كه براي ادامه زندگي مي‌خواسته است.

2- كمال گرايي افراطي از علل پشيماني بعد از عقد

برخي افراد كمال گرايي بسيار افراطي دارند. آن‌ها توقع دارند همه چيز در بهترين حالت اتفاق بيافتد و انتظار هيچ گونه شكست و تحمل كوچك‌ترين نقصي را ندارند. اين افراد ممكن است قبل از ازدواج تصوير بسيار ايده آلي از همسر خود بسازند اما با رسمي شدن رابطه در ارتباط واقعي با فردي كه دوستش داشته‌اند قرار بگيرند. در اين شرايط آن‌ها با ديدن كوچك‌ترين عيب و نقصي از جانب فرد مقابل دست خوش نگراني‌هاي شديد مي‌شوند و ممكن است به طور كل از انتخابي كه انجام داده‌اند پشيمان گردند.

3- ناتواني در مسئوليت پذيري

بسياري از افراد در دوران مجردي به دليل سبك تربيتي نامناسب والدين خود هرگز تعهد و مسئوليت پذيري را تجربه نكرده‌اند. اين مسئله باعث مي‌شود كه بعد از عقد احساس كنند تحت فشار بسيار زيادي قرار دارند. اين افراد اغلب گزارش مي‌دهند كه بعد از ازدواج احساس مي‌كنند آزادي خود را از دست داده و تمام زندگي شان وقف رابطه با همسر شده است. اين موضوع مسلما با ايجاد نارضايتي به احساس پشيماني منجر مي‌شود.

تماس با مشاور

4- ازدواج براي فرار از مشكلات ديگر از علل پشيماني بعد از عقد

برخي افراد به ازدواج به عنوان راه حلي براي حل مشكلات ديگر نگاه مي‌كنند. براي مثال برخي براي فرار از شكست عشقي يا مشكلات روحي نظير افسردگي به ازدواج روي مي‌آورند. اين در حالي است كه ازدواج نمي‌تواند مسكن دردهاي شما باشد و لازم است قبل از تصميم گيري براي آن خود را از نظر روحي آماده كنيد. افرادي كه به ازدواج به عنوان يك راه حل براي مشكلات خود نگاه مي‌كنند اغلب اندكي پس از عقد مي‌فهمند كه فشارها بيشتر شده و از همين رو در بسياري از مواقع از تصميم خود پشيمان مي‌شوند.

5- شك كردن به تعهد و علاقه همسر

دوران عقد زمان بسيار مناسبي است كه بتوانيد پايه‌هاي رابطه خود را ساخته و بناي آن را مستحكم كنيد. ديدن رفتارهايي از جانب همسر كه نشان دهنده عدم تعهد، بي قيدي يا نبود عشق و علاقه در اوست مي‌تواند افراد را از تصميم خود منصرف كرده و باعث شود كه از همان دوران عقد تصميم بگيرند به رابطه خود خاتمه بخشند.

 

پشيماني بعد از عقد | در اين شرايط چه كار كنيم؟

اگر بعد از عقد به هر دليلي دچار پشيماني شديد لازم است براي تصميم گيري و داشتن اقدام صحيح به چند نكته توجه كنيد. ما در ادامه به چند مورد از مهم‌ترين آن‌ها اشاره كرده‌ايم.

1- اجازه دهيد هيجاناتتان فروكش كند

هيجانات چه مثبت و چه منفي فرايندهاي عالي مغز از جمله تصميم گيري و قضاوت را مختل مي‌كنند. در نتيجه در شرايطي كه احساسات شديدي در شما جريان دارد لازم است ابتدا بر خود تمركز كنيد. براي مثال با استفاده از تكنيك‌هاي خود آرام سازي يا به كمك يك روانشناس خود را آرام كرده و تلاش كنيد تصميم گيري جدي را به زماني موكول كنيد كه از نظر هيجاني به ثبات رسيده‌ايد.

2- سود و زيان را بسنجيد

تلاش كنيد تصميم به ادامه زندگي يا جدا شدن را به عنوان دو كفه ترازو نگاه كنيد. در نظر بگيريد كه رفتن در هر مسير چه پيامدهايي براي شما در پي خواهد داشت و كفه ترازو به چه سمتي سنگين تر است. اگر بتوانيد سود و زيان‌هاي تصميمتان را در جايي يادداشت كنيد به بينش واقع بينانه‌تري در اين باره دست مي‌يابيد.

3- با همسرتان گفت‌وگو كنيد

ريشه بسياري از اختلافات و تعارض‌ها پنهان كردن احساسات ناخوشايند و تلاش نكردن براي گفت‌وگوي سازنده است. در نتيجه اگر چيزي آزارتان مي‌دهد در مورد آن با همسر خود صحبت كرده و از اقداماتي نظير تيكه پراني، كنايه زدن، قهر و پرخاشگري بپرهيزيد. اگر احساس مي‌كنيد نمي‌توانيد گفت‌وگوهايتان را مديريت كنيد از يك روانشناس متخصص در حيطه زوج درماني كمك بگيريد.

4- از يك روانشناس براي افزايش سازگاري رواني خود كمك بگيريد

در بسياري از موارد مشكل اصلي افراد ناتواني در سازگار كردن خود با شرايط جديد است. در اين موقعيت ممكن است نتوانيد ويژگي‌هاي منفي همسر خود را بپذيريد و با شرايط زندگي متفاوتي كه در پيش داريد هماهنگ شويد. براي بهبود اين وضعيت و زماني كه بعد از عقد احساس پشيماني كرديد بهتر است به يك روانشناس مراجعه كرده و مشكلات خود را در اين باره با او در ميان بگذاريد.

5- قبل از شروع زندگي تصميم نهايي‌تان را بگيريد

اگر در دوران عقد پشيمان شده‌ايد از فكر كردن به احساسات خود نترسيد. اگر مشكل مهمي وجود داشته باشد پايان بخشيدن به زندگي مي‌تواند اقدامي شجاعانه باشد كه از بروز مشكلات بزرگ تر در زندگي پيشگيري مي‌كند. اگر هم مشكل قابل حل باشد با حل و فصل به موقع آن مي‌توانيد كيفيت زندگي مشترك خود را از همان ابتدا بهبود ببخشيد. در نتيجه هرگز سعي نكنيد احساسات خود را سركوب كنيد و پيش از اينكه زير يك سقف برويد تكليف خود را با احساساتتان مشخص كنيد.

سوالات متداول

– آيا پشيماني بعد از عقد قابل پيشگيري است؟

بله اين مسئله تا حد زيادي قابل پيشگيري است. انجام اقداماتي در جهت رسيدن به شناخت بيشتر از همسر آينده، كمك گرفتن از مشاوره ازدواج قبل از عقد، تمرين مسئوليت پذيري در دوران تجرد و افزايش آمادگي رواني قبل از ازدواج همگي از جمله مواردي هستند كه به پيشگيري از پشيماني بعد از عقد كمك مي‌كنند. براي دريافت مشاوره ازدواج كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه ترديد در ازدواج مي توانيد با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نو

منبع:

 پشيماني بعد از عقد 

 نشانه هاي ترديد در دوران عقد 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پشيماني بعد از عقد،
موضوع:
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۲۷:۲۱ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

 

اگر به دنبال آدرس كمپ ترك اعتياد در اصفهان مي‌گرديد، ما در اين مقاله به منظور رفاه حال شما آدرس بهترين كمپ‌هاي اين شهر را جمع آوري كرده‌ايم. كمپ هاي ترك اعتياد مراكز نگهداري هستند كه افراد تلاش مي‌كنند دوره سم زدايي را در آنجا بگذرانند. با اين حال بسياري از اين كمپ‌ها غير قانوني بوده و از روش‌هاي منسوخ شده‌اي براي ترك دادن بيماران استفاده مي‌كنند. از همين رو بايد با ويژگي‌هاي يك كمپ استاندارد آشنا باشيد و اگر يكي از عزيزان‌تان به مشكل اعتياد دچار شد، براي درمان او به هر مركزي اعتماد نكنيد. در ادامه به توضيحات كامل‌تري در اين باره پرداخته‌ايم. براي انتخاب بهتر مشاوره ترك اعتياد دريافت كنيد.

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

منبع :

 آدرس كمپ در اصفهان 

 بهترين كمپ در اصفهان 

 

 

 

 

 

آدرس كمپ ترك اعتياد در اصفهان

در اين مقاله به منظور رفاه حال مراجعيني كه به دنبال كمپ ترك اعتياد در اصفهان مي‌گردند، ليستي از اين مراكز را گردآوري كرده‌ايم كه به شرح زير مي‌باشند.

1- كمپ اسارت تا رهايي زنده رود – اصفهان، جاده فرودگاه، روستاي آمرزيد آباد

2- مركز سعادت گستر – اصفهان، مقابل شهرك صنعتي جي، روستاي آمرزيد آباد، كوچه كيميا

تماس با مشاور

3- مركز اميد – اصفهان، فلكه دانشگاه صنعتي كيلومتر5جاده محمود آباد

4- مركز ترك آسمان – اصفهان، اتوبان معلم، بعد از پل شريعتي، پشت پمپ بنزين كيميا

5- مركز آرمان سبز رهايي – فريدونشهر نرسيده به شهر برف انبار

6- كلينيك نگين – اصفهان، خيابان آبشارسوم كيلومتر25جاده زيار، شهرزيار(ميدان امام رضا ) به طرف جاده ورزنه، كيلومتر10 جاده ورزنه ابتداي روستاي تاريخي برسيان، طبقه فوقاني درمانگاه سوم شعبان

 

آدرس كمپ ترك اعتياد در اصفهان | در اين مراكز چه كاري انجام مي شود؟

كمپ ترك اعتياد به مركزي گفته مي‌شود كه براي افراد در حال ترك اقامتگاهي فراهم مي‌كند. در اين اقامتگاه‌ها بيماران دوره سم‌زدايي خود را مي‌گذرانند تا بدن‌شان از هرگونه مواد پاك شود. كمپ هاي ترك اعتياد استاندارد از نيروهاي متخصصي نظير پزشك، روانشناس، پرستار و مددكار اجتماعي كمك مي‌گيرند تا در طول اين دوران خدمات مورد نياز را ارائه دهند. با اين حال در بسياري از اين مراكز استاندارهاي لازم رعايت نمي‌شود و افراد براي ترك مجبور به تحمل فشارهاي بسيار زيادي مي‌شوند.

همين نقص‌ها آسيب‌هاي رواني زيادي را به بيماران وارد مي‌كند و در نتيجه بعد از مرخصي و يا حتي در حين درمان در مقابل مصرف مجدد به شدت آسيب پذيرتر مي‌شوند. بنابراين حتما بايد قبل از فرستادن عزيزتان به اين مراكز وضعيت آنجا را به درستي بررسي كنيد و كمپ هاي نامطمئن و بي‌كيفيت را براي درمان اعتياد انتخاب نكنيد.

علاوه بر كمپ‌ها امروزه روش‌هاي سرپايي مختلفي براي ترك اعتياد ابداع شده‌اند كه ضرورت بستري كردن را از بين برده‌اند. از جمله اين روش‌ها مي‌توان به ترك اعتياد با مواد نگهدارنده نظير متادون تراپي و درمان‌هاي روان شناختي نظير درمان شناختي- رفتاري، گروه درماني و خانواده درماني اشاره كرد. در جدول زير مي توانيد با كليك بر هر ماده اعتياد آور با روش‌هاي درماني مربوط به آن آشنا شويد. 

درمان اعتياد به مواد مخدر ترك اعتياد به مواد محرك ترك اعتياد به مواد توهم زا
ترك ترياك ترك كوكائين ترك ال اس دي
ترك شيره ترك شيشه ترك ماري جوانا
ترك ترامادول ترك كراك ترك حشيش
ترك هروئين    
ترك متادون    
ترك ب 2    
     

آدرس كمپ ترك اعتياد در اصفهان | چه كساني بايد به كمپ مراجعه كنند؟

همان طور كه گفته شد امروزه مراجعه به كمپ ضروري نيست و با استفاده از خدمات مشاوره ترك اعتياد و مراجعه به مراكز سرپايي مي‌توان در مسير بهبود اعتياد قدم گذاشت. با اين حال در برخي شرايط متخصصين توصيه مي‌كنند كه بستري شدن نسبت به ساير روش‌ها ارجحيت دارد. از جمله اين شرايط مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

– زماني كه فرد در محيط خانه حمايت چنداني ندارد.

– زماني كه خانواده پرتنشي دارد و در مدت سم زدايي بايد درگيري‌هاي خانوادگي را نيز تحمل كند.

– وجود فرد مصرف كننده‌اي ديگر در خانه

– سابقه پرخاشگري در دوره سم زدايي

– احتمال عدم تبعيت از دستورات درماني در خانه و قطع درمان

– ناتواني در تحمل علائم ترك ناشي از محروميت مواد به صورت سرپايي

 

قبل از مراجعه به كمپ از اعتياد بيمار اطمينان پيدا كنيد

علاوه بر موارد گفته شده لازمه در ارتباط با بيمار معتاد خود محتاطانه رفتار كنيد، چرا كه اعتياد تنها بيماري جسم نيست. اطرافيان نقش مهمي در روند اعتياد بازي مي‌كنند. بنابراين با بالا بردن اطلاعات خود درباره اعتياد بهتر مي توانيد به عزيزتان و حتي خودتان كمك كنيد. ترك اعتياد به روش هاي مختلفي انجام مي‌شود كه با توجه به ويژگي بيماران روش مناسب انتخاب مي‌شود، پس در بردن بيمار به كمپ عجله نكنيد. علائم و رفتار هر بيمار با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و نوع ماده مخدر متفاوت است. در جدول زير با كليك بر هر كدام از مواد مي توانيد آشنايي بيشتري در ارتباط با اعتياد مربوطه داشته باشيد.

ساير انواع مواد اعتياد آور انواع  مواد مخدر انواع مواد محرك انواع مواد توهم زا
ناس مصرف ترياك كوكائين ال اس دي
دستمال اعتياد به شيره علائم اعتياد به شيشه ماري جوانا
دراگون قرص ترامادول كراك اعتياد به حشيش
قات اعتياد به هروئين   قرص اكس
اعتياد به الكل اعتياد به متادون    
مصرف سيگار ب 2 يا بوپرنورفين    
       

ويژگي هاي يك كمپ ترك اعتياد استاندارد

همان طور كه گفته شد بسيار مهم است كه با ويژگي‌هاي يك كمپ اعتياد استاندارد آشنا باشيد و هر مركزي را براي درمان انتخاب نكنيد. چرا كه سم زدايي تنها اولين قدم در ترك اعتياد است، اما براي آن كافي نيست. در واقع آنچه موجب پرهيز پايدار مي‌شود توانمند شدن فرد از نظر روان شناختي است.

با اين حال افرادي كه در كمپ هاي اجباري سم زدايي را شروع مي‌كنند بالعكس تحت فشارهاي رواني بسياري قرار مي‌گيرند كه باعث مي‌شود در بسياري از موارد با وجود سپري كردن دوران بسيار سخت پاكسازي بدن بازهم به سمت مصرف مواد گرايش پيدا كنند. در نتيجه اين كمپ‌ها نه تنها به فرد كمك چنداني نمي‌كنند بلكه اوضاع او را پيچيده‌تر مي‌سازند. براي انتخاب يك روش ترك اعتياد استاندارد لازم است كه به وجود موارد زير دقت نماييد.

– برخورداري از مجوز رسمي از سازمان بهزيستي

– عدم استفاده از روش هاي اجباري نظير تنبيه بدني براي ترك

– برخورداري از متخصصين مورد نياز از جمله پزشك، پرستار، روانشناس و مددكار اجتماعي

– داشتن محيط مناسب شامل امكانات رفاهي كافي

براي بردن به كمپ بايد نتيجه تست اعتياد ارائه داد؟

گاه بيمار با انجام رفتارها و نشانه هايي اطرافيان را به شك و شبهه مي اندازد، در اين زمان معمولا خانواده ها با تحميل تست و يا مراجعه به مراكز ترك تلاش آن هم به صورت اجباري سعي در اثبات اعتياد فرد دارند. غافل از اينكه اين رفتارها بي اعتمادي و جدايي بين بيمار و خانواده را دو چندان مي‌كند. توصيه مي كنيم حتما براي كسب اطلاعات مقاله اعتياد چيست را مطالعه كنيد. در جدول زير نيز مي توانيد با انواع تست اعتياد آشنا شويد.

تست شيشه تست ماري جوانا تست شيره تست اعتياد به كوكائين
تست هروئين تست متادون تست مورفين تست اعتياد به كراك
تست ترياك تست حشيش تست اعتياد به ب2  

سوالات متداول

– آيا براي ترك شيره حتما بايد به كمپ ترك اعتياد مراجعه كرد؟

امروزه براي ترك مواد افيوني نظير ترياك و شيره درمان هاي سرپايي مختلفي ابداع شده است. براي مثال بسياري از درمانگران براي كساني كه نمي خواهند مدت طولاني از كار و زندگي دور بمانند ترك اعتياد به كمك داروهاي نگهدارنده و استفاده از مشاوره روانشناسي را پيشنهاد مي دهند. در ابن روش ها بدون اينكه نياز به بستري و اقامت در يك مركز داشته باشيد مي توانيد روند درماني خود را آغاز كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه اعتياد مي توانيد در هر زمان از روز براي مشاوره ترك اعتياد تلفني با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو از طريق شماره _ تماس بگيريد.

شماره تماس ذهن نومنبع :

 آدرس كمپ در اصفهان 

 بهترين كمپ در اصفهان 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۲۶:۴۸ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]

مراقبت از نوزاد به خصوص در هفته‌هاي اول پس از تولد براي بسياري از والدين چالشي مهم محسوب مي‌شود. در اين شرايط پدر و مادرها مي‌خواهند بدانند فرزندشان به چه چيزهايي نياز دارد و براي اينكه بتوانند مراقبين خوبي باشند، دقيقا چه كارهايي را بايد انجام دهند. نحوه برطرف كردن نيازهاي جسماني و عاطفي از جمله مهم‌ترين مواردي هستند كه والدين در مورد آن‌ها سوال مي‌پرسند. ما در اين مقاله تلاش كرده‌ايم تا در مورد اصول اوليه مراقبت از نوزادان اطلاعات بيشتري را در اختيار شما قرار دهيم. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه تا انتهاي مطلب با ما همراه باشيد. 

 

مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو خدمات 

 

مركز مشاوره ذهن نو برترين مركز مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف روانشناسي از جمله مشاوره خانواده، ازدواج، كودك، طلاق، خيانت، نوجوان، بلوغ، جنسي و سكس تراپي ، ترك اعتياد، اختلات رواني و شخصيت و ... مي باشد.

 

مشاوره تلفني - مشاوره تلفني خانواده - مشاوره تلفني ازدواج - مشاوره تلفني خيانت - مشاوره تلفني كودك - مشاوره تلفني جنسي - مشاوره تلفني ترك اعتياد - مشاوره شغلي تلفني - مشاوره تلفني تحصيلي - مشاوره حضوري - مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره خيانت - مشاوره كودك - مشاوره جنسي - مشاوره ترك اعتياد - مشاوره شغليمشاوره تحصيلي

از جمله مهمترين موضوعاتي كه شما بايد بر روي آن ها 

ترك ترياك - ترك متادون - ماده مخدر گل - ترك ترامادول - تربيت كودك - تست اعتياد - ترك اعتياد - درمان استرس - درمان اضطراب - درمان افسردگي - علائم افسردگي - روانشناسي كودك - ملاك انتخاب همسر 

 

منبع:

مراقبت از كودك در هفته هاي اول 

 مراقبت از نوزاد 

 

 

اصول اوليه براي مراقبت از نوزاد

همه نوزادان پس از تولد يكسري نيازهاي اوليه دارند كه مراقبين بايد در مورد آن‌ها آگاهي داشته و بتوانند در جهت رفع اين نيازها بكوشند. مراقبت همراه با توجه و آگاهي نيازمند توجه به نكاتي است كه ما در ادامه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره كرده‌ايم:

1- توجه به تغذيه نوزاد

در شش ماه اوليه پس از تولد نوزادان تنها بايد از شير مادر يا شيرخشك تغذيه شوند. در نتيجه از دادن هرگونه غذاي ديگر به كودك بپرهيزيد و تلاش كنيد تا در اولين فرصت پس از زايمان شير دادن به فرزندتان را آغاز نماييد. پس از هر بار شيردهي براي جلوگيري از نفخ معده و دردهاي شكمي در نوزاد او را به صورت به صورت ايستاده در آغوش بگيريد و با ماساژ دادن آرام پشت كودك آروغش را بگيريد.

از ديگر نكاتي كه در تغذيه نوزاد بايد به آن توجه كرد اين است كه ميزان شيردهي را با نياز كودك هماهنگ كنيد. براي اين كار توجه به تعداد دفعات خيس شدن پوشك مي‌تواند راهنماي خوبي براي شما باشد.  به اين نكته دقت داشته باشيد كه معده نوزادان ظرفيت كمي دارد و بهتر است به جاي دادن شير زياد در يك نوبت، تعداد دفعات شيردهي را بيشتر كنيد تا نوزاد راحت‌تر بتواند غذاي دريافتي را هضم نمايد.

[box type=”shadow”] بيشتر بخوانيد : نوزاد تازه متولد شده | همه آنچه كه بايد درباره نوزادان بدانيد [/box]

2- پوشك كردن صحيح و تعويض به موقع كودك

نكته بسيار مهمي كه در مراقبت از نوزادان بايد به آن توجه كنيد پوشك كردن صحيح آن‌ها به خصوص قبل از خشك شدن و افتادن بند ناف است. در اين زمان هرگز پوشك را روي ناف قرار ندهيد و نگذاريد فشار اضافي به اين منطقه وارد شود. چرا كه مي‌تواند زمينه ساز عفونت بند ناف شده و درد و ناراحتي زيادي را براي فرزندتان به همراه بياورد. هم چنين توجه داشته باشيد كه پوشك نوزاد را به موقع عوض كنيد و اجازه ندهيد كه براي مدت طولاني كثيف بماند. اين كار مي‌تواند باعث سوختگي پاي كودك شده و سوزش و خارش را به همراه بياورد. بهتر است براي پيشگيري از اين مشكل از پودرها و لوسيون‌هاي مخصوص نوزادان استفاده كنيد و پس از دفع مدفوع با دستمال مرطوب كودك را پاك كرده و يا با آب ولرم او را شست و شو دهيد.

3- مراقبت از نوزاد | مراقبت از ناف نوزاد

خشك شدن و افتادن بند ناف نوزاد معمولا چيزي بين يك تا دو هفته طول مي‌كشد. در اين مدت بايد تلاش كنيد ناف نوزاد و اطراف آن را خشك نگه داريد و اجازه ندهيد مرطوب بماند. هم چنين همان طور كه گفته شد هنگام پوشك كردن يا پوشاندن لباس بر تن كودك از وارد كردن فشار اضافي بر ناف كودك بپرهيزيد و اين ناحيه را آزاد بگذاريد.

4- توجه به واكسيناسيون و پيشگيري از بيماري ها

امروزه با پيشرفت علم پزشكي براي پيشگيري از بسياري از بيماري‌ها واكسن‌هايي ساخته شده كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به واكسن كزاز، سرخك، سرخجه، فلج اطفال و…اشاره كرد. بسياري از اين واكسن‌ها بايد در دوران نوزادي تزريق شوند. به همين خاطر لازم است كه برنامه‌هاي مراقبت بهداشتي را در اين زمينه جدي بگيريد و به موقع واكسيناسيون كودكتان را انجام دهيد.

5- حمام بردن نوزاد

حمام بردن نوزادان يكي از چالش‌هاي مهم براي بسياري از تازه مادران است. ترس از لغزيدن نوزاد، نگراني در مورد سرما خوردگي در كنار گريه و بي قراري‌هاي كودك از جمله مسائلي هستند كه حمام رفتن را براي نوزاد سخت مي‌كنند. متخصصان توصيه مي‌كنند كه حمام بردن نوزاد را تا قبل از افتادن بند ناف به تعويق بياندازيد. در اين مدت مي‌توانيد براي تميز كردن فرزند خود از يك اسفنج نمناك استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه پس از اين مدت نيز نبايد در حمام بردن كودك افراط كنيد چرا كه اين كار باعث خشكي پوست كودك شده و مشكلاتي نظير اگزماي پوستي را پديد بياورد. به همين دليل آب حمام را بسيار داغ نكنيد و هم چنين پس از حمام از روغن بدن مخصوص كودك براي محافظت از پوست او استفاده نماييد.

6- مراقبت از نوزاد | توجه به بهداشت خواب كودك

برخي از نوزادان با چرخه خواب نامنظم به دنيا مي‌آيند. آن‌ها ممكن است هنگام شب بسيار سرحال باشند و اجازه استراحت كردن را به شما ندهند. در اين شرايط لازم است صبور باشيد و اجازه دهيد به مرور كودك با شرايط خارج از رحم سازگار گردد. يكي از اقداماتي كه در اين زمينه مي‌توانيد انجام دهيد، كاهش نور اتاق نوزاد در هنگام شب است. چرا كه چرخه خواب و بيداري توسط نور خورشيد تنطيم مي‌گردد و نور مي‌تواند باعث هشياري كاهش تمايل فرد به خواب شود.

7- برقراري ارتباط عاطفي مناسب 

نوزادان علاوه بر مراقبت جسماني به مراقبت عاطفي بسياري نيز نياز دارند. آن‌ها از همان بدو تولد مي‌توانند تنش و ناراحتي را در محيط تشخيص دهند و اين مسئله مي‌تواند سلامت روان آن‌ها را تهديد نمايد. براي اينكه بتوانيد به درستي در اين زمينه از كودك خود مراقبت كنيد لازم است كه در طول روز به ميزان كافي او را در آغوش بگيريد و تماس پوستي با نوزاد را فراموش نكنيد. به خصوص اگر فرزندتان شير خشك مي‌نوشد بيشتر نياز است كه به بغل كردن او توجه نماييد. از آنجايي كه نوزاد هنگام در آغوش كشيده شدن ضربان قلب شما را احساس مي‌كند، لازم است كه براي آرامش او ابتدا براي آرامش خود تلاش كنيد و از هرچيز كه موجب استرس و ناراحتي‌تان مي‌شود، بپرهيزيد. با كمك گرفتن از مشاور مي‌توانيد راهكارهايي در اين زمينه باد بگيريد. براي كسب اطلاع در زمينه مشاوره كودك كليك كنيد. 

سوالات متداول

– از كجا بفهميم نوزاد سير شده است؟

نوزادان با رفتارهاي خود به خوبي در مورد سيري يا گرسنگي به شما علامت مي‌دهند. به همين خاطر لازم است براي فهميدن زمان سيري كودك به رفتارهاي او بيشتر توجه كنيد. علائمي نظير به خواب رفتن كودك، توقف مكيدن، شروع كردن به بازيگوشي و كاهش بي‌قراري و ناآرامي از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند در اين زمينه شما را راهنمايي كنند. مشاوره كودك مي‌تواند در اين زمينه به شما كمك كند. براي كسب اطلاع بيشتر از مشاوره تلفني كودك كليك كنيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي توانيد از طريق شماره _ با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو تماس بگيريد.

مراقبت از نوزاد به خصوص در هفته‌هاي اول پس از تولد براي بسياري از والدين چالشي مهم محسوب مي‌شود. در اين شرايط پدر و مادرها مي‌خواهند بدانند فرزندشان به چه چيزهايي نياز دارد و براي اينكه بتوانند مراقبين خوبي باشند، دقيقا چه كارهايي را بايد انجام دهند. نحوه برطرف كردن نيازهاي جسماني و عاطفي از جمله مهم‌ترين مواردي هستند كه والدين در مورد آن‌ها سوال مي‌پرسند. ما در اين مقاله تلاش كرده‌ايم تا در مورد اصول اوليه مراقبت از نوزادان اطلاعات بيشتري را در اختيار شما قرار دهيم. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه تا انتهاي مطلب با ما همراه باشيد. 

اصول اوليه براي مراقبت از نوزاد

همه نوزادان پس از تولد يكسري نيازهاي اوليه دارند كه مراقبين بايد در مورد آن‌ها آگاهي داشته و بتوانند در جهت رفع اين نيازها بكوشند. مراقبت همراه با توجه و آگاهي نيازمند توجه به نكاتي است كه ما در ادامه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره كرده‌ايم:

1- توجه به تغذيه نوزاد

در شش ماه اوليه پس از تولد نوزادان تنها بايد از شير مادر يا شيرخشك تغذيه شوند. در نتيجه از دادن هرگونه غذاي ديگر به كودك بپرهيزيد و تلاش كنيد تا در اولين فرصت پس از زايمان شير دادن به فرزندتان را آغاز نماييد. پس از هر بار شيردهي براي جلوگيري از نفخ معده و دردهاي شكمي در نوزاد او را به صورت به صورت ايستاده در آغوش بگيريد و با ماساژ دادن آرام پشت كودك آروغش را بگيريد.

از ديگر نكاتي كه در تغذيه نوزاد بايد به آن توجه كرد اين است كه ميزان شيردهي را با نياز كودك هماهنگ كنيد. براي اين كار توجه به تعداد دفعات خيس شدن پوشك مي‌تواند راهنماي خوبي براي شما باشد.  به اين نكته دقت داشته باشيد كه معده نوزادان ظرفيت كمي دارد و بهتر است به جاي دادن شير زياد در يك نوبت، تعداد دفعات شيردهي را بيشتر كنيد تا نوزاد راحت‌تر بتواند غذاي دريافتي را هضم نمايد.

[box type=”shadow”] بيشتر بخوانيد : نوزاد تازه متولد شده | همه آنچه كه بايد درباره نوزادان بدانيد [/box]

2- پوشك كردن صحيح و تعويض به موقع كودك

نكته بسيار مهمي كه در مراقبت از نوزادان بايد به آن توجه كنيد پوشك كردن صحيح آن‌ها به خصوص قبل از خشك شدن و افتادن بند ناف است. در اين زمان هرگز پوشك را روي ناف قرار ندهيد و نگذاريد فشار اضافي به اين منطقه وارد شود. چرا كه مي‌تواند زمينه ساز عفونت بند ناف شده و درد و ناراحتي زيادي را براي فرزندتان به همراه بياورد. هم چنين توجه داشته باشيد كه پوشك نوزاد را به موقع عوض كنيد و اجازه ندهيد كه براي مدت طولاني كثيف بماند. اين كار مي‌تواند باعث سوختگي پاي كودك شده و سوزش و خارش را به همراه بياورد. بهتر است براي پيشگيري از اين مشكل از پودرها و لوسيون‌هاي مخصوص نوزادان استفاده كنيد و پس از دفع مدفوع با دستمال مرطوب كودك را پاك كرده و يا با آب ولرم او را شست و شو دهيد.

3- مراقبت از نوزاد | مراقبت از ناف نوزاد

خشك شدن و افتادن بند ناف نوزاد معمولا چيزي بين يك تا دو هفته طول مي‌كشد. در اين مدت بايد تلاش كنيد ناف نوزاد و اطراف آن را خشك نگه داريد و اجازه ندهيد مرطوب بماند. هم چنين همان طور كه گفته شد هنگام پوشك كردن يا پوشاندن لباس بر تن كودك از وارد كردن فشار اضافي بر ناف كودك بپرهيزيد و اين ناحيه را آزاد بگذاريد.

4- توجه به واكسيناسيون و پيشگيري از بيماري ها

امروزه با پيشرفت علم پزشكي براي پيشگيري از بسياري از بيماري‌ها واكسن‌هايي ساخته شده كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به واكسن كزاز، سرخك، سرخجه، فلج اطفال و…اشاره كرد. بسياري از اين واكسن‌ها بايد در دوران نوزادي تزريق شوند. به همين خاطر لازم است كه برنامه‌هاي مراقبت بهداشتي را در اين زمينه جدي بگيريد و به موقع واكسيناسيون كودكتان را انجام دهيد.

5- حمام بردن نوزاد

حمام بردن نوزادان يكي از چالش‌هاي مهم براي بسياري از تازه مادران است. ترس از لغزيدن نوزاد، نگراني در مورد سرما خوردگي در كنار گريه و بي قراري‌هاي كودك از جمله مسائلي هستند كه حمام رفتن را براي نوزاد سخت مي‌كنند. متخصصان توصيه مي‌كنند كه حمام بردن نوزاد را تا قبل از افتادن بند ناف به تعويق بياندازيد. در اين مدت مي‌توانيد براي تميز كردن فرزند خود از يك اسفنج نمناك استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه پس از اين مدت نيز نبايد در حمام بردن كودك افراط كنيد چرا كه اين كار باعث خشكي پوست كودك شده و مشكلاتي نظير اگزماي پوستي را پديد بياورد. به همين دليل آب حمام را بسيار داغ نكنيد و هم چنين پس از حمام از روغن بدن مخصوص كودك براي محافظت از پوست او استفاده نماييد.

6- مراقبت از نوزاد | توجه به بهداشت خواب كودك

برخي از نوزادان با چرخه خواب نامنظم به دنيا مي‌آيند. آن‌ها ممكن است هنگام شب بسيار سرحال باشند و اجازه استراحت كردن را به شما ندهند. در اين شرايط لازم است صبور باشيد و اجازه دهيد به مرور كودك با شرايط خارج از رحم سازگار گردد. يكي از اقداماتي كه در اين زمينه مي‌توانيد انجام دهيد، كاهش نور اتاق نوزاد در هنگام شب است. چرا كه چرخه خواب و بيداري توسط نور خورشيد تنطيم مي‌گردد و نور مي‌تواند باعث هشياري كاهش تمايل فرد به خواب شود.

7- برقراري ارتباط عاطفي مناسب 

نوزادان علاوه بر مراقبت جسماني به مراقبت عاطفي بسياري نيز نياز دارند. آن‌ها از همان بدو تولد مي‌توانند تنش و ناراحتي را در محيط تشخيص دهند و اين مسئله مي‌تواند سلامت روان آن‌ها را تهديد نمايد. براي اينكه بتوانيد به درستي در اين زمينه از كودك خود مراقبت كنيد لازم است كه در طول روز به ميزان كافي او را در آغوش بگيريد و تماس پوستي با نوزاد را فراموش نكنيد. به خصوص اگر فرزندتان شير خشك مي‌نوشد بيشتر نياز است كه به بغل كردن او توجه نماييد. از آنجايي كه نوزاد هنگام در آغوش كشيده شدن ضربان قلب شما را احساس مي‌كند، لازم است كه براي آرامش او ابتدا براي آرامش خود تلاش كنيد و از هرچيز كه موجب استرس و ناراحتي‌تان مي‌شود، بپرهيزيد. با كمك گرفتن از مشاور مي‌توانيد راهكارهايي در اين زمينه باد بگيريد. براي كسب اطلاع در زمينه مشاوره كودك كليك كنيد. 

 

 

منبع:

مراقبت از كودك در هفته هاي اول 

 مراقبت از نوزاد 

 

 

 

سوالات متداول

– از كجا بفهميم نوزاد سير شده است؟

نوزادان با رفتارهاي خود به خوبي در مورد سيري يا گرسنگي به شما علامت مي‌دهند. به همين خاطر لازم است براي فهميدن زمان سيري كودك به رفتارهاي او بيشتر توجه كنيد. علائمي نظير به خواب رفتن كودك، توقف مكيدن، شروع كردن به بازيگوشي و كاهش بي‌قراري و ناآرامي از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند در اين زمينه شما را راهنمايي كنند. مشاوره كودك مي‌تواند در اين زمينه به شما كمك كند. براي كسب اطلاع بيشتر از مشاوره تلفني كودك كليك كنيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي توانيد از طريق شماره _ با برترين متخصصان در مركز مشاوره روانشناسي ذهن نو تماس بگيريد.

 

 

منبع:

مراقبت از كودك در هفته هاي اول 

 مراقبت از نوزاد 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۷:۵۵:۱۰ ] [ ذهن نو ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
 • مشاوره روانشناسی
 • مشاوره روانشناسی ذهن نو
 • ذهن نو
 • تست روانشناسی کیومایند
 • کلینیک تخصصی کودک
 • سن استعدادیابی کودک
 • استعدادیابی کودک دو ساله
 • استعدادیابی کودک سه ساله
 • استعدادیابی کودک چهار ساله
 • استعدادیابی کودک تهران
 • آموزش سکس
 • قرص تاخیری
 • علائم اعتیاد
 • مشاوره آنلاین روانشناسی
 • مشاوره تلفنی
 • مشاوره تلفنی خانواده
 • مشاوره تلفنی ازدواج
 • مشاوره تلفنی خیانت
 • مشاوره تلفنی کودک
 • مشاوره تلفنی جنسی
 • مشاوره تلفنی ترک اعتیاد
 • مشاوره شغلی تلفنی
 • مشاوره تلفنی تحصیلی
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره کودک
 • مشاوره جنسی
 • مشاوره ترک اعتیاد
 • مشاوره شغلی
 • مشاوره تحصیلی
 • ترک اعتیاد
 • ترک متادون
 • ترک ترامادول
 • ترک شیشه
 • ترک شیره
 • ترک حشیش
 • ترک هروئین
 • ترک تریاک
 • ترک ماریجوانا
 • درمان استرس
 • درمان اضطراب
 • علائم اعتیاد به متادون
 • علائم اعتیاد به ترامادول
 • علائم اعتیاد به تریاک
 • علائم اعتیاد به هروئین
 • علائم اعتیاد به شیشه
 • علائم اعتیاد به کوکائین
 • ماریجوانا
 • علائم اعتیاد به حشیش
 • علائم اعتیاد به شیره
 • علائم اعتیاد به کراک
 • قالب وبلاگ
  نظرسنجی
  لینک های تبادلی
  فاقد لینک
  تبادل لینک اتوماتیک
  لینک :
  خبرنامه
  عضویت لغو عضویت
  پيوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
  پنل کاربری
  نام کاربری :
  پسورد :
  عضویت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :
  آمار
  امروز : ---
  دیروز : ---
  افراد آنلاین : ---
  همه : ---
  چت باکس
  موضوعات وب
  موضوعي ثبت نشده است
  امکانات وب

  خرید فالوور و لایک

  لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

  سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر